Belopp och utbetalning av partiell vårdpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Partiell vårdpenning – Belopp och utbetalning

Partiell vårdpenning betalas endast för ett barn åt gången, även om familjen har flera barn som är berättigade till stödet.

  • Den partiella vårdpenningen är 108,15 euro i månaden.  

Vårdpenning kan betalas från 1.8 det år som barnet börjar skolan. Du kan få partiell vårdpenning tills barnet går ut årskurs 2 (31.7). Om barnet omfattas av förlängd läroplikt betalar FPA ut partiell vårdpenning också då barnet går i förskola och under barnets tredje läsår i den grundläggande utbildningen.

FPA justerar årligen den partiella vårdpenningen med index, vilket kan ändra vårdpenningens belopp. Justeringen görs automatiskt och kräver inga åtgärder av dig.

Utbetalning

Vårdpenningen betalas ut i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i MittFPA. FPA meddelar uppgift om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Partiell vårdpenning betalas inte ut för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från ingången av kalendermånaden.

Du betalar skatt på den partiella vårdpenningen.

Senast ändrad 12.12.2023

Vad tycker du om sidan?