Anpassningskurs för vuxna med synskada | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för vuxna med synskada

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om du har en diagnostiserad synskada och din funktionsförmåga är tillräcklig för du ska kunna delta i kursprogrammet.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”synskada”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering för vuxna med synskada ordnas för följande målgrupper:

  • personer under 50 år (personer i arbetslivet och pensionerade på samma kurs)
  • personer som studerar, befinner sig i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete eller har rehabiliteringsstöd
  • personer som är pensionerade eller som annars permanent står utanför arbetslivet. 

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som synskadan medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. Kursen omfattar 5 dygn. En vuxen närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 3 dygn i början av kursen.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i ögonsjukdomar
  • en synrehabiliteringshandledare
  • en psykolog eller neuropsykolog
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023