Rehabiliterings- och anpassningskurser | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliterings- och anpassningskurser

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för barn, unga och vuxna samt för deras familjer och närstående.

En anpassningskurs hjälper klienten och familjen att anpassa sig till de förändringar som klientens sjukdom eller funktionsnedsättning för med sig. På en rehabiliteringskurs får klienten hjälp med den rehabilitering som sjukdomen eller funktionsnedsättningen förutsätter. På kursen får klienten information om sin sjukdom, kamratstöd och stöd för att bättre klara av dagliga aktiviteter.

Kurserna genomförs i form av rehabilitering i grupp. Kurser som riktar sig till barn ordnas i form av familjekurser som föräldrar och syskon kan delta i.

Alla kurser ordnas på finska och en del av kurserna ordnas på svenska och samiska. Om en kurs ordnas på svenska eller samiska anges detta på sidorna om kursen. För en klient som har svenska eller samiska som modersmål ordnas tolkning under hela den tid som rehabiliteringsprogrammet pågår, om FPA inte ordnar motsvarande rehabilitering på klientens modersmål.

Bekanta dig med kurserna

Kurserna visas i menyn enligt sjukdomsgrupp och i alfabetisk ordning. På kurssidorna finns information om kurserna, om målgrupperna och om hur man söker till en kurs. I tjänsten för sökning av rehabiliteringskurs kan du se när det ordnas kurser. När du väljer ”svenska” som språk i söktjänsten ser du de kurser som ordnas på svenska. När du väljer ”alla” som språk ser du alla kurser som ordnas. I söktjänsten har angetts på vilka kurser det finns platser också för klienter inom krävande medicinsk rehabilitering.

Om du inte hittar någon lämplig kurs, lönar det sig att kontrollera om du kan ha har rätt till en individuell rehabiliteringsperiod. Läs mer om multidisciplinar individuell rehabilitering.

Ekonomiskt stöd under rehabiliteringsperioden

Rehabiliteringen är avgiftsfri för dig. Du kan ha rätt till rehabiliteringspenning för den tid du själv eller ditt barn deltar i rehabilitering. Läs mer om rehabiliteringspenning.

FPA ersätter också kostnader för resor till och från rehabiliteringen. Läs mer om reseersättningar

Läs mer

Senast ändrad 30.10.2023