Så här ansöker du rehabiliterings- och anpassningskurser | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här söker du till en rehabiliterings- eller anpassningskurs

 1. Besök först en läkare. Bedöm tillsammans ditt behov av rehabilitering. Vid behov rekommenderar läkaren rehabilitering och skriver ett läkarutlåtande B så att du kan ansöka om rehabilitering. 
 2. Fyll i blanketten ansökan Rehabilitering enligt prövning KU 132r (pdf).
 3. Bifoga i din ansökan ett läkarutlåtande B som beskriver din funktionsförmåga och den sjukdom eller funktionsnedsättning som är orsak till ditt rehabiliteringsbehov, vilket slag av rehabilitering som rekommenderas samt motiveringarna och målen för rehabiliteringen.
 4. Skicka in ansökan i MittFPA. En vårdnadshavare kan ansöka om rehabilitering för ett minderårigt barns räkning i MittFPA.
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Om du ansöker om rehabilitering för ett barn, gå till Sköta ärenden för en annan person.
  • Gå till Gör ansökan. Välj Sjukdom och rehabilitering – Rehabilitering – gör ansökan. Välj förmånen Rehabilitering enligt prövning.
  • Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

 • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Än så länge kan vårdnadshavaren inte se beslut som barnet fått. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig. Beslutet får inte överklagas.

Rehabiliterings- och anpassningskurser kan också beviljas inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Läs mer om krävande medicinsk rehabilitering.

Läs mer

Senast ändrad 3.5.2024