Apuvälineet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Apuvälineet

Jos et sairauden tai vamman vuoksi selviydy työssäsi tai opinnoissasi ilman henkilökohtaisia apuvälineitä, Kela voi hankkia sinulle tarvitsemasi apuvälineet ja vastata niiden käytön opastuksesta ja huollosta.

Kelan kautta voi saada vain niin sanottuja vaativia apuvälineitä. Vaativia apuvälineitä ovat esimerkiksi tekniset erityislaitteet, kuten lukutelevisio, piste- ja isonäytöt sekä tietokoneet.

Apuvälineen tarvetta arvioidaan sen perusteella, miten sairaus tai vamma haittaa opiskelua tai työtä. Esimerkiksi vaikea näkövamma, aivohalvauksen jälkitila, CP-oireyhtymä, lihassairaus, reuma ja kuulovamma ovat sairauksia, jotka saattavat rajoittaa huomattavasti työ- ja opiskelukykyä.

Voit saada Kelan järjestämän apuvälineen aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen, jos tavoitteenasi on peruskoulun jälkeen ammatilliset opinnot ja työelämään pääsy.

Muita kuin työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä voit tiedustella julkisesta terveydenhuollosta, esimerkiksi terveyskeskuksesta.

Jos sinulla on tarvetta vaativille apuvälineille, voit hakea niitä ammatillisena kuntoutuksena Kelasta.

Sivu päivitetty 21.2.2023