Kuntoutusselvitys | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillisen kuntoutusselvityksen kohderyhmään kuuluvat aikuiset ja työikäiset nuoret.  

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi sopia sinulle, jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja tarvitset tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteesi selvittämisessä.

Huomaa!

Ammatillista kuntoutusselvitystä voit hakea myös ilman todettua sairautta, jos olet 16–29-vuotias ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt. Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta.

Moniammatillisen tiimin tuella tunnistat ja arvioit työ- tai opiskelukykyysi tai toimintakykyysi vaikuttavia tekijöitä. Yksilöllisissä keskusteluissa saat tukea ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma auttaa sinua suuntaamaan työelämään tai jatkamaan siellä. Saat tarvittaessa tukea myös lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluntuottajat

Palveluntuottajat

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan kuntoutustiloissa mahdollisimman lähellä kotiasi. Jos kuntoutukseen sisältyy mahdollisuus yöpyä, yöpyminen järjestetään kahden hengen huoneessa. Jos alle 18-vuotias asiakas tarvitsee yöpymismahdollisuuden, hänen täytyy valita laitoskuntoutusta tarjoava palveluntuottaja.

Kuntoutus kestää enintään 10 kuntoutuspäivää ja se sisältää

  • alkuselvityksen (2–4 päivää), jolla kartoitetaan tilannettasi
  • jatkoselvityksen (6–8 päivää), jonka tavoitteena on laatia ammatillinen kuntoutussuunnitelma
  • jatkoselvityksen jälkeisen seurantayhteydenoton ja tarvittaessa seurantakäynnin.

Kuntoutuksen pituus sovitetaan yksilöllisen kuntoutustavoitteesi mukaan. Osa kuntoutuksesta voi toteutua etäkuntoutuspäivinä.

Ammatillinen kuntoutusselvitys on sinulle maksuton.

Kuntoutuksen ajalta sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.

Lue lisää

Sivu päivitetty 4.3.2024