Myndighetstjänster för arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Myndighetstjänster för arbetsgivare

Utöver FPA sköter ett flertal andra myndigheter ärenden som är förknippade med internationellt arbete.

International House Helsinki

International House Helsinki (IHH) erbjuder olika slag av tjänster som behövs i initialskedet för både arbetstagare och arbetsgivare, på finska, svenska, engelska och ryska. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i ärenden som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan. IHH är en serviceform som ordnas gemensamt av Helsingfors stads rådgivning för invandrare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d.magistraten i Nyland), Skatteförvaltningen och FPA, Nylands AN-tjänster, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare.

InfoFinland

Webbplatsen InfoFinland.fi kan hjälpa arbetstagare som kommer till Finland från utlandet att anpassa sig till det finländska samhället. Där finns information om Finland på 12 språk.

Migrationsverket

Den som kommer till Finland för att arbeta kan behöva ett uppehållstillstånd som beviljas av Finland. På Migrationsverkets webbplats finns information för arbetsgivare som sysselsätter utlänningar från länder utanför EU- och EES-länderna.

AN-tjänster

Arbetsgivare som vill rekrytera utländsk arbetskraft kan få stöd hos AN-tjänster.

Senast ändrad 22.9.2023

Vad tycker du om sidan?