Arbetstagare vid internationella organisationer och beskickningar i Finland | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagare vid internationella organisationer och beskickningar i Finland

Utländska medborgare som arbetar vid en internationell organisation eller en utländsk beskickning i Finland har i regel inte rätt till förmåner från FPA eller rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten, ifall de inte omfattats av den innan de inledde sitt arbete.

Arbetsgivaren behöver i dessa fall inte göra någon anmälan om arbetet i Finland till FPA eller Pensionsskyddscentralen.

Utomlands bosatta finländare som kommer till Finland för att arbeta vid en internationell organisation eller en utländsk beskickning kan emellertid börja omfattas av den finländska sociala tryggheten, om de bosätter sig stadigvarande i Finland.

Läs mer

Senast ändrad 24.3.2023

Vad tycker du om sidan?