Arbetstagare som är utsända till Finland | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagare som är utsända till Finland

När det gäller arbetstagare som är utsända till Finland har arbetsgivaren inte någon skyldighet att anmäla arbetet i Finland till FPA, och utsända arbetstagare har inte heller någon rätt till förmåner från FPA. Arbetstagaren ansvarar för att alla nödvändiga anmälningar till myndigheterna, såsom till FPA, blir gjorda. Arbetsgivaren kan sköta anmälningarna för arbetstagarens räkning endast med specificerad fullmakt.

Arbetstagare från ett EU- eller EES-land, från Schweiz, Storbritannien eller från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med

Arbetstagare som är utsända till Finland från ett EU- eller EES-land eller från Schweiz eller Storbritannien omfattas av den sociala tryggheten i det utsändande landet. De har dock rätt till sjukvård i Finland med stöd av ett europeiskt sjukvårdskort eller ett S1-intyg som beviljats av det utsändande landet. Därtill kan de ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat frånvaro från arbetet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom. Annars svarar det utsändande landet för deras sociala trygghet.

Arbetstagare som är utsända från ett EU- eller EES-land eller från Schweiz eller Storbritannien ska ha med sig ett  intyg A1 som beviljats av det utsändande landet.

Arbetstagare som kommer från länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, dvs.  från Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada (inkl. Quebec) eller USA, ska ha med sig ett intyg över rätt till den sociala tryggheten i det utsändande landet, som beviljats av landet i fråga.

Arbetstagare från ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med

Arbetstagare som kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, från Schweiz, Storbritannien eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med har rätt till förmåner från FPA och rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten om de har för avsikt att bosätta sig stadigvarande här, dvs. om arbetet är tänkt att fortgå i minst 2 år.

Arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta men som inte bosätter sig här, har rätt till de flesta FPA-förmånerna under de månader då lönen år 2024 är minst 800,02 euro per månad.

Länder som Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet med är till exempel Ryssland, Thailand och Turkiet.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024