Vanliga frågor om inkomstregistret | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om inkomstregistret

Arbetsgivare ansöker om dagpenningar via inkomstregistret genom att på anmälan om löneuppgifter fylla i personens frånvarouppgifter och de uppgifter om anställningsförhållandet som behövs för handläggningen (anställningens giltighetstid, avlöningsform och yrkeskod).

I samband med att man fyller i ansökan i e-tjänsten för arbetsgivare reagerar systemet ifall samtycke har getts till användning av elektroniska beslut, och det går inte att fylla i uppgifter om postadress. Om samtycke inte getts måste man uppge adressuppgifter.

I samband med att arbetsgivaren ger sitt samtycke måste man uppge en e-postadress till vilken FPA skickar meddelande om förmånsbesluten. Arbetsgivaren kan t.ex. uppge redovisningsbyråns e-postadress. E-postadressen ska uppdateras vid ändringar så att meddelandena från FPA kommer till rätt adress

 Hushållet som arbetsgivare 

För att kunna göra en ansökan via inkomstregistret förutsätts det att arbetsgivaren hos FPA har ett kontonummer per FO-nummer och ett samtycke till att FPA kan skicka elektroniska beslut. Om kontonummer eller samtycke inte finns kan FPA inte handlägga en ansökan som kommit via inkomstregistret. 

Ja. Du ska till inkomstregistret meddela den lön som du betalar ut, 727,75 euro per månad och den förskottsinnehållning som verkställts på lönen samt i samma meddelande också ange det stöd för privat vård, 372,25 euro per månad som FPA betalar och som betraktas som lön med inkomstslaget ”Sijaismaksajan maksama palkka” (Lön som den ställföreträdande betalaren betalar), för vilken du i egenskap av arbetsgivare betalar socialförsäkringsavgifter.

FPA meddelar till inkomstregistret det stöd för privat vård som betalas till skötaren, 372,25 euro per månad och den verkställda förskottsinnehållningen. FPA innehåller inte av det utbetalda stödet arbetstagarens andel av arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgiften.

Du är som arbetsgivare skyldig att för en skötare som står i anställningsförhållande till familjen teckna en arbetspensions- och olycksfallsförsäkring samt en arbetslöshetsförsäkring för hela den avtalade lönen, dvs. månadslönen på 1 100 euro. Meddela samtidigt med löneuppgiftsanmälan arbetstagarens andel av pensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften som tagits ut på lönen.

Dessutom ska du lämna in en separat anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Om du använder Palkka.fi-tjänsten för löneutbetalning, skickar tjänsten automatiskt ett meddelande till inkomstregistret.

Ja. Du ska till inkomstregistret meddela det stöd för privat vård av barn, 623,38 euro per månad som FPA betalar och som betraktas som lön med inkomstslaget ”Sijaismaksajan maksama palkka” (Lön som den ställföreträdande betalaren betalar), för vilken du i egenskap av arbetsgivare betalar socialförsäkringsavgifter.

Du är som arbetsgivare skyldig att för en skötare som står i anställningsförhållande till familjen teckna en arbetspensions- och olycksfallsförsäkring samt en arbetslöshetsförsäkring för den avtalade lönen. Meddela samtidigt med löneuppgiftsanmälan arbetstagarens andel av pensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften som tagits ut på lönen.

Dessutom ska du lämna in en separat anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Också FPA meddelar till inkomstregistret det stöd för privat vård som betalats till skötaren och den verkställda förskottsinnehållningen. FPA innehåller inte av det utbetalda stödet arbetstagarens andel av arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgiften.

Om du använder Palkka.fi-tjänsten för löneutbetalning, skickar tjänsten automatiskt meddelanden till inkomstregistret.

 

Senast ändrad 3.5.2024