Postadresser | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Postadresser

Ansökningar om dagpenning samt bilagor

FPA
PB 26
00056 FPA

Ansökan om ersättning för företagshälsovård samt bilagor

FPA
PB 10
00056 FPA

Producenter av företagshälsovård skickar redovisningar om företagshälsovård för företagare till samma adress. Skriv ”Företagarredovisning” på kuvertet.

Du kan också ansöka på nätet  i e-tjänsten för arbetsgivare.  Bilagor och utredningar kan du skicka endast per post eller med skyddad e-post.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021