Skyddad e-post för arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Så här skickar du skyddad e-post till FPA

En företrädare för en arbetsgivare kan kontakta FPA genom skyddad e-post. Vi rekommenderar att du använder FPA:s skyddade e-post. Skicka inte vanlig, oskyddad e-post till FPA.

Via den skyddade e-posten kan du skicka bilagor eller be FPA om råd. Observera dock att ansökningar inte får skickas per e-post. De ska lämnas in till FPA antingen per post eller i e-tjänsten för arbetsgivare.

Den skyddade e-posten lämpar sig bäst för ärenden som inte är brådskande. FPA svarar på meddelandena inom 2 arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa vår telefontjänst.

Gör så här

 1. Skicka alltid ett skyddat e-postmeddelande.

  Vi rekommenderar att du använder FPA:s skyddade e-post. Skyddet fungerar med eller utan Suomi.fi-identifikation. 
 2. Ange inte känslig information i e-postmeddelandets rubrikfält, till exempel kundens namn eller personuppgifter. Rubriken skickas oskyddad.
 3. Ange åtminstone dina kontaktuppgifter i meddelandefältet. Det övriga innehållet i meddelandet beror på vad ärendet gäller.

  Om du skickar bilagor, skriv bara ditt namn och dina kontaktuppgifter samt organisationens namn och FO-nummer i meddelandefältet. Om du (t.ex. i egenskap av bokföringsbyrå) sköter ett ärende för en annan organisation ange i kontaktuppgifterna också namnet och FO-numret för den organisation som ärendet gäller. Kontaktuppgifterna är nödvändiga för dem som handlägger ärendet.

  Om du ber om råd skriv utöver kontaktuppgifterna även din fråga i meddelandefältet. Om du sköter en enskild arbetstagares ärende ange också arbetstagarens namn och personbeteckning samt för vilket ändamål du begär uppgifter. FPA behöver dessa uppgifter för att kunna säkerställa att du har rätt att sköta ärendet.
 4. Skicka bilagorna som pdf-filer. Kontrollera att bilden av bilagan är tillräckligt tydlig.

  Skicka helst bilagor som gäller samma person i en och samma pdf-fil. Ge filerna beskrivande namn som dock inte innehåller personnamn eller andra personliga uppgifter.

E-postadresser

arbetsgivare.bilagor@fpa.fi
Till den här adressen kan du skicka bilagor och tilläggsutredningar som gäller familjeledigheter, sjukdom (sjukdagpenningar och sjukvårdsersättningar) och rehabilitering.

samarbetspartner.info@fpa.fi
På den här adressen får du rådgivning för arbetsgivare i ärenden som gäller familjeledigheter, sjukdom (sjukdagpenningar och sjukvårdsersättningar) och rehabilitering.

tyoterveyshuolto@kela.fi 
På den här adressen ges rådgivning om ersättningar för företagshälsovård och till den kan du skicka bilagor och tilläggsutredningar som gäller företagshälsovård.
 

Läs mer

Senast ändrad 29.5.2024