Kundservice | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Rådgivning för arbetsgivare

FPA:s sakkunniga kan ge arbetsgivarna råd per telefon och i chatten. Om ditt ärende inte är brådskande kan du be om rådgivning genom att skicka skyddad e-post.

Chatt för arbetsgivarkunder

måndag–fredag kl. 9–15

Chatten finns längst ner till höger på den här sidan.

I chatten ger FPA råd i frågor som gäller familjeledigheter, sjukdom och rehabilitering. Frågor som gäller enskilda kunder besvaras inte i chatten.

Telefontjänst för arbetsgivare 020 692 239020 692 239

måndag–fredag kl. 9–15

På arbetsgivarlinjen svarar vi på frågor om familjeledigheter, sjukdom och rehabilitering. Du kan fråga om hur man ansöker om förmåner, om behandlingsfaserna och om besluten. Du kan också ställa frågor om bilagor, tilläggsutredningar och om hur man anmäler löneuppgifter.

I frågor som rör kollektivavtal eller arbetsavtalslagen ska du vända sig till arbetsgivarorganisationerna. 

Ersättningar för företagshälsovård 020 634 4908020 634 4908

måndag–fredag kl. 9–11 | tyoterveyshuolto@kela.fi

Du kan ställa frågor om ersättning för företagshälsovård, ansökan om ersättningar och utbetalda ersättningar. Numret betjänar arbetsgivare, serviceproducenter inom företagshälsovården och företagare.

Internationella situationer 020 634 0300020 634 0300

måndag–fredag kl. 10–15

FPA:s Center för internationella ärenden svarar på frågor som gäller utsända arbetstagare och arbetstagare som rekryterats från utlandet samt på frågor som gäller flyttning till och från Finland. 

FPA betjänar också inom International House-tjänsterna i Helsingfors och Tammerfors. Tjänsterna är avsedda för företag och arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan.

Teknisk support 020 634 7787020 634 7787

måndag–fredag kl. 7–17 | tekninentuki@kela.fi

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem med tjänsten. Om du har problem med att logga in i e-tjänsten, läs först anvisningarna.

Läs mer

Senast ändrad 17.4.2024