Rehabiliteringspenning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor

Under läroavtalstid betalas rehabiliteringspenningen i regel till arbetsgivaren. Läs om hur man ansöker om rehabiliteringspenning.

Om arbetsgivaren inte betalar lön för de dagar då arbetstagaren genomför studier vid läroanstalten, betalas rehabiliteringspenningen till arbetstagaren själv.

Under den tid en arbetstagare som deltar i läroavtalsutbildning tar ut betald semester får varken arbetstagaren eller arbetsgivaren någon rehabiliteringspenning. Under den betalda semestertiden deltar arbetstagaren inte i rehabilitering, varvid lönen tryggar arbetstagarens försörjning under semestern.

FPA betalar rehabiliteringspenning till arbetsgivaren för tiden med arbetsprövning, om arbetstagaren får lön och om arbetsuppgifterna ändras väsentligt eller om arbetstagaren testar ett nytt arbete under arbetsprövningstiden. Om avsikten endast är att förkorta arbetstiden är det inte fråga om sådan arbetsprövning som berättigar till rehabiliteringspenning.

Läs mer om rehabiliteringspenning under arbetsprövning.

Arbetsgivaren får inte rehabiliteringspenning om arbetstagaren deltar i rehabilitering på egen tid. Med egen tid avses till exempel betald semester, övertidsledighet eller sparad ledighet.

FPA måste ta reda på om arbetsgivaren har rätt till rehabiliteringspenning och vad som har avtalats om utbetalningen av den i exempelvis arbetsavtalet. Därför frågar FPA om arbetsgivaren betalar lön för rehabiliteringstiden.

FPA kan inte ge information till arbetsgivaren om rehabiliteringsbeslutet och dess innehåll, eftersom det är fråga om uppgifter som gäller arbetstagarens hälsa.

FPA måste ta reda på om arbetsgivaren har rätt till rehabiliteringspenning och vad som har avtalats om utbetalningen av den i exempelvis arbetsavtalet. Därför frågar FPA om arbetsgivaren betalar lön för rehabiliteringstiden.

FPA kan inte ge information till arbetsgivaren om rehabiliteringsbeslutet och dess innehåll, eftersom det är fråga om uppgifter som gäller arbetstagarens hälsa.

Anmäl endast den utbetalda bruttolönen för rehabiliteringsperioden. Lönebikostnader ska inte anmälas.

Den information du har fått stämmer. FPA kan betala rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren om arbetsgivaren på grundval av anställningsförhållandet betalar lön till arbetstagaren för tiden med arbetsprövning. Rehabiliteringspenningen beräknas i allmänhet på samma sätt som sjukdagpenningen. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning i e-tjänsten för arbetsgivare. Närmare anvisningar om ansökan finns i bildpresentationen (pdf).

Senast ändrad 20.3.2023

Vad tycker du om sidan?