Arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringspenning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ansökan om rehabiliteringspenning till arbetsgivaren

En arbetsgivare som betalar arbetstagaren lön under rehabiliteringstiden kan få rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenning ska sökas inom 6 månader efter att rehabiliteringen började.

Gör så här

  1. Ansök om rehabiliteringspenning genom att anmäla för vilken tid arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren under rehabiliteringen samt beloppet av lönen och lönetillägg. Anmälan om lön fungerar samtidigt som arbetsgivarens ansökan.

    Om löneuppgifterna för hela tiden med lön inte är tillgängliga på förhand anges under Övriga upplysningar att utbetalningen fortsätter efter den period som redan meddelats. Meddela löneuppgifterna efter löneutbetalningsperioderna.

    Vid beräkningen av årsinkomsten använder FPA sig endast av löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret. Under Övriga upplysningar kan arbetsgivaren ange om den vill att årsinkomsten ska beräknas utifrån en särskild situation (specialfall).
  2. Kom ihåg bilagorna. Om rehabiliteringen inte har ordnats av FPA behövs ytterligare blanketten KU 114r Meddelande om rehabiliteringsbeslut (pdf), som fylls i av den som ordnar rehabiliteringen. Om det är fråga om rehabilitering enligt lagen om företagshälsovård fyller företagshälsovården i meddelandet.
  3. Skicka ansökan. Arbetsgivaren skickar alla bilagor per post eller skyddad e-post. Arbetstagaren kan skicka bilagor via MittFPA.

Du kan också göra ansökan på blanketten Y17r Anmälan om lön från arbetsgivare (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA.

Rehabiliteringspenning kan också sökas via inkomstregistret. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till användningen av elektroniska beslut. Dessutom kan stora arbetsgivare också skicka in ansökan via tjänsten Ilmoitin.fi.

Beslut

Beslutet skickas till den arbetstagare som har deltagit i rehabilitering och till arbetsgivaren, om arbetsgivaren har betalat lön för rehabiliteringstiden. Det framgår av beslutet om arbetstagaren ska skicka ett intyg till FPA över att han eller hon har deltagit i rehabilitering. I så fall betalas rehabiliteringspenningen ut först när intyget har lämnats in.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

En arbetsgivare kan välja att inte längre få besluten per post och istället övergå till att få elektroniska beslut.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?