Kurssi elinsiirron saaneille ja sitä odottaville lapsille | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhekurssi elinsiirtoa odottavalle tai elinsiirron saaneelle lapselle

Perhekurssi soveltuu lapselle

  • joka odottaa elinsiirtoa tai jolle on tehty elinsiirto (maksan-, munuaisen-, sydämen- keuhkon- tai suolensiirto) ja siitä on kulunut aikaa vähintään 6 kuukautta. 
  • joka on alle kouluikäinen tai käy ala- tai yläkoulua.  

Lisäksi lapsella on sairauden vuoksi haasteita arjen toiminnassa kotona, päiväkodissa tai koulussa ja lapsen toimintakyky mahdollistaa osallistumisen sopeutumisvalmennuskurssille. 
Kurssi ei sovellu lapselle joka ei pysty osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen tai jonka dialyysihoito tapahtuu päivällä.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”elinsiirto”.

Kuntoutuskurssihaku

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen elinsiirrosta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta. Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuu 1–2 läheistä aikuista ja 1–2 sisarusta. Jos lapsella on yli 2-vuotiaita sisaruksia tätä enemmän, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa kurssille tarpeen asiakkaana olevan lapsen kuntoutumisen kannalta. Kela myös selvittää palveluntuottajalta, voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle sisarukselle. Alle 2-vuotias sisarus voi osallistua aina kurssille. 

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • nefrologian, sisätautien tai lastentautien erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • ravitsemusterapeutti
  • psykologi.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä perheen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?