Sköta FPA-ärenden för ett utländskt företags eller en utländsk anställds räkning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Sköta FPA-ärenden för ett utländskt företags eller en utländsk anställds räkning

På den här sidan finns anvisningar för utländska företag och anställda om hur FPA:s e-tjänster används.

Utländska anställda    

Om du inte har en finländsk personbeteckning ska du registrera en identifierare för utländska användare (UID) i identifieringstjänsten Finnish Authenticator (suomi.fi). Efter att du har gjort det kan du logga in i FPA:s e-tjänster med hjälp av appen Finnish Authenticator.

Dessutom ska du ha de Suomi.fi-fullmakter som behövs. Fullmakterna får du av din egen organisation.

Utländska företag

Företaget ska genom fullmaktsansökan registrera fullmaktsrätt för en namngiven person om

  • företaget inte har ett FO-nummer
  • företaget inte har en person med finländsk personbeteckning som har firmateckningsrätt enligt uppgifterna i handelsregistret.

En person som fått fullmaktsrätt kan därefter ge ärendefullmakt till sina anställda eller till andra företag. I fullmaktsansökan anges vilka fullmakter fullmaktsrätten gäller.

Om ett utländskt företag sköter FPA-ärenden med en ärendefullmakt från ett annat företag eller en annan sammanslutning, ska företaget först registrera representantens fullmaktsrätt för FPA-ärenden för någon av sina anställda. En person som har fått representantens fullmaktsrätt kan ge representationsfullmakt till andra anställda. Även representantens fullmaktsrätt registreras utifrån en fullmaktsansökan.

Läs mer:

Ärendefullmakt för utländska företag eller anställda

I e-tjänsterna finns flera funktioner för vilka det behövs olika fullmakter. Nedan finns de tjänster och fullmakter som utländska företag och anställda kan använda i FPA:s e-tjänster.

Bokföringsbyråer och andra instanser som verkar för flera olika organisationers räkning kan använda specifikationer för att avgränsa representationsfullmakter. Med hjälp av specifikationerna kan man välja vilken av de anställda som ska sköta respektive kundorganisations FPA-ärenden. Avgränsningsspecifikationerna finns beskrivna vid varje e-tjänst.

Senast ändrad 23.6.2022

Vad tycker du om sidan?