Familjekurser för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjekurser för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

FPA ordnar familjekurser för barn som har diagnostiserats med en neuropsykiatrisk störning. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en familjekurs för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får barnet och familjen stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut sin livssituation. Syftet med rehabiliteringen är bland annat att trygga funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får familjen också information om barnets neuropsykiatriska funktionsnedsättning, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på familjens bostadsort.

Senast ändrad 6.3.2023