FPA:s riktlinjer för sociala medier | Om FPA | FPAGå till innehållet

Anvisningar för FPA-anställda gällande sociala medier

Dessa anvisningar är avsedda för FPA:s anställda.

FPA är nära människan, även i sociala medier. På den här sidan har vi samlat FPA:s riktlinjer för sociala medier. Riktlinjerna styr varje anställd vid FPA till en säker, ansvarsfull och smart användning av sociala medier. Även om du använder sociala medier endast på din fritid innehåller riktlinjerna mycket nyttig information om till exempel informationssäkerhet och dataskydd.

En sakkunnig FPA-anställd som är engagerad i sitt arbete är en värdefull resurs för FPA även i sociala medier. Vi på FPA vill att du hittar din egen roll och ditt sätt att använda sociala medier. Det finns inte ett enda korrekt sätt som passar alla.

Fördelar med sociala medier för FPA-anställda

  • Du kan nätverka med samarbetspartner, intressentgrupper och sakkunniga inom din bransch.
  • Genom att dela information betjänar du beslutsfattare, samarbetsparter och samhället.
  • När du delar information och lyfter fram nya perspektiv kan du påverka diskussioner som är viktiga för dig.
  • Genom att kommunicera öppet ökar du kundernas, intressentgruppernas och samarbetsparternas förtroende för FPA samt för FPA:s sakkunniga och direktörer.
  • Genom att diskutera och lyssna för du FPA närmare samarbetspartner och intressentgrupper.
  • Du kan lära dig nytt och få insikter samt nya idéer för ditt eget arbete.

FPA:s riktlinjer för sociala medier har härletts ur statsförvaltningens kommunikationsrekommendationer, FPA:s strategi och riktlinjerna för FPA:s kommunikation.

Kul att se dig i sociala medier, du som är anställd vid FPA!