Varför gör FPA reklam? | Om FPA | FPAGå till innehållet

Varför gör FPA reklam?

Reklam har redan i många år utgjort en del av FPA:s kommunikation.

Som en del av den övriga kundkommunikationen använder vi oss också av köpt synlighet, med andra ord reklam. På det viset nås kunderna så effektivt som möjligt av information om exempelvis ändringar i förmånerna och om nya sätt att sköta ärenden.

För att kunna uppfylla vår lagstadgade skyldighet att tillhandahålla information måste vi anpassa vår kommunikation efter förändringar i mediemiljön och kommunikationskanalerna. Enbart traditionell kommunikation, till exempel meddelanden och broschyrer, når inte våra olika kundgrupper i tillräcklig utsträckning.

Reklam är ett sätt att möta kundernas förväntningar. Genom reklamen försäkrar vi oss om att våra meddelanden syns och hörs i de kanaler som våra kunder använder.

Med hjälp av exempelvis sociala medier och modern digital reklam når vi sådana kunder och intressentgrupper som inte nås av vår kommunikation i andra kanaler.

Vi konkurrerar om samma medieutrymme som till exempel kommersiella aktörer.

Om vi vill försäkra oss om att våra meddelanden syns och når ut, måste vi vara beredda att betala för det. Det är till exempel inte gratis att nå ut till användarna i sociala medier. Utan en reklambudget når kommunikationen på Facebook inte våra kunder.

Vad gör FPA reklam för?

E-tjänsten hör till de mest kostnadseffektiva av FPA:s serviceformer. Den sparar både FPA:s och samtidigt också samhällets resurser. När en kund sköter sitt ärende på traditionellt vis vid något av FPA:s serviceställen är kostnaden för besöket ungefär 10 euro. Om ärendet sköts i e-tjänsten är kostnaden endast några tiotal cent.

När en allt större del av våra kunder sköter sina ärenden själva via e-tjänsten kan vi betjäna de kunder som har behov av personlig rådgivning ännu bättre än tidigare.

Av alla över 15 miljoner ansökningar som FPA tog emot 2021 kom hela 77 % in via e-tjänsten. Av alla de drygt bilagor som lämnades in kom 74 % in via e-tjänsten.

Varje år producerar vi mångsidigt kommunikationsinnehåll riktat till olika kundgrupper för att kunna sköta FPA-ärenden. På mittiallt.fi får våra kunder en röst. På Instagram och Facebook kan du be våra förmånsexperter om anvisningar utan att behöva köa till telefontjänsten. Annonsering hjälper till att säkerställa att innehåll och tjänster når kunder.

Vi marknadsför även Kanta-tjänsterna och publikationen Sosiaalivakuutus.fi som riktar sig till våra intressentgrupper. Med hjälp av reklam ser vi också till att den information som publiceras i Forskningsbloggen når de rätta målgrupperna och kan användas när det diskuteras och fattas beslut om hur den sociala tryggheten ska utvecklas.

Var visas reklamen?

Kostnadseffektiviteten beror på att digital reklam går att rikta på ett exakt sätt: informationen om servicekanalerna och förmånerna når målgrupperna vid rätt tidpunkt. Beroende på målgrupp kan reklamerna synas till exempel på YouTube, Jodel, X (tidigare Twitter) eller på olika mediers webbplatser.

Varje år ger vi ut till exempel 8 broschyrer på finska och svenska. Beroende på målgrupp kan våra annonser även höras i radio eller dyka upp i gratistidningar.

Det är möjligt att det inte kommer att behövas reklam i framtiden, om vi kan erbjuda medborgarna såväl som beslutsfattarna automatisk information om aktuella FPA-ärenden. Men så länge våra intressentgrupper själva måste leta fram informationen kommer vi att fortsätta använda alla kommunikationsmedel som står till buds – även reklam.

Senast ändrad 14.5.2024