Hantering och moderering av FPA:s konton på sociala medier | Om FPA | FPAGå till innehållet

Hantering och moderering av FPA:s konton på sociala medier

FPA ska enligt lag informera om sina förmåner och tjänster. I detta ingår också att ge information om Kanta-tjänsterna. Vi använder oss aktivt av sociala medier i vår kommunikation, eftersom vi vill nå våra kunder där de annars brukar röra sig.

Vi svarar på frågor från kunder på Instagram, Facebook och på Jodel med FPA:s verifierade konto. FPA har också konton på X (tidigare Twitter), LinkedIn, YouTube och TikTok. En lista över FPA:s konton på sociala medier finns här.

FPA:s kommunikationsenhet svarar för att skapa konton och hantera kanalerna på sociala medier. Resultatenheten för närservice till kunder ansvarar för den kundservice som ges på FPA:s konton på sociala medier.

Vi följer den diskussion som förs på våra konton och svarar på kundernas frågor under tjänstetid.

Av dataskyddsskäl kan vi inte svara på frågor som innehåller personliga eller känsliga uppgifter. Man ska inte dela med sig av sina personuppgifter på sociala medier, inte ens i privata meddelanden. Om kunden behöver personlig rådgivning uppmanas han eller hon att sköta sitt ärende genom någon annan av FPA:s eller Kanta-tjänsternas servicekanaler i stället för på sociala medier.

Innehållet i FPA:s kanaler på sociala medier är avsett för alla som är intresserade av FPA:s och Kanta-tjänsternas verksamhet. Därför är det viktigt för oss att alla som besöker våra konton på sociala medier känner sig trygga. Kom alltså ihåg reglerna för god netikett, dvs. vad som är lämpligt beteende på nätet. Alla har rätt att fråga eller kommentera utan rädsla för att råka ut för osakligt beteende.

Vi gömmer eller raderar sådana kommentarer på våra konton på sociala medier som

  • innehåller många vulgära uttryck eller där det talas om andra människor på ett kränkande sätt
  • uppviglar till brott eller där den som skrivit kommentaren delar olagligt material eller försöker styra andra användare till olagligt eller osakligt material
  • är hotfulla
  • är rasistiska eller på annat sätt ringaktar någon annans människovärde
  • säljer eller marknadsför någon produkt eller tjänst
  • grundar sig på falska nyheter, desinformation eller konspirationsteorier.

Vi raderar också upprepade likadana kommentarer. Därtill raderar vi sådana kommentarer som innehåller personliga uppgifter om den som har kommenterat eller om någon annan person, eller uppgifter som på något annat sätt kränker dataskyddet.

De som administrerar kanalerna har rätt att förbjuda en användare tillträde till organisationens innehåll, om denna upprepade gånger bryter mot reglerna.

Ta kontakt

Om du har frågor eller om du märker osakligt beteende på våra konton kan du kontakta vår kommunikationsenhet på viestinta@kela.fi.

Senast ändrad 24.5.2024