Folkpensionsindex | Om FPA | FPAGå till innehållet

Folkpensionsindex

Vad är folkpensionsindex?

Folkpensionsindex är ett relationstal som används för att säkerställa att beloppen av FPA:s förmåner utvecklas i takt med den allmänna prisnivån. Folkpensionsindexet följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen beräknar utifrån priserna för de viktigaste varorna och tjänsterna. På det här sättet vill man bevara förmånernas köpkraft även när priserna ändras.

En stor del av de förmåner som FPA betalar ut justeras årligen enligt folkpensionsindexet. Folkpensionsindexet beräknas separat för varje år. Det baserar sig alltid på den genomsnittliga prisnivån i juli, augusti och september året innan.

För att kunna räkna ut det exakta folkpensionsindexet fastställer FPA ett poängtal för folkpensionsindexet. Det beräknas utifrån poängtalen för levnadskostnadsindexet som beskriver den allmänna prisutvecklingen. Man får poängtalet för folkpensionsindexet genom att dividera medeltalet av levnadskostnadsindexets poängtal för juli, augusti och september innevarande år med talet 1,2065.

Om den allmänna prisnivån höjs, stiger också folkpensionsindexet och förmånsbeloppen. Den årliga justeringen gäller förutom folkpensionen även till exempel garantipensionen och familjepensionen.

Därtill påverkar folkpensionsindexet beloppen av följande förmåner:

 • fronttillägg
 • militärunderstödets grundunderstöd
 • handikappbidrag
 • grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd inom utkomstskyddet för arbetslösa
 • utkomststödets grunddel
 • barnavårdsstöd 
 • sjukförsäkringens minimidagpenningar.
 • FPA fastställer folkpensionsindexets poängtal för följande år alltid före utgången av oktober.

År 2024 är poängtalet för folkpensionsindex 1911.

Åren 2024–2027 görs indexjusteringar endast till en del av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet (1296/2023).

Följande FPA-förmåner höjs med 5,9 procent enligt folkpensionsindexet från och med 1.1.2024:

 • folkpension
 • garantipension
 • fronttillägg
 • familjepensioner
 • handikappförmåner
 • militärunderstödets grundunderstöd
 • utkomststödets grunddel 
 • årssjälvrisken för läkemedel.

Riksdagen behandlar också andra förslag om nedskärningar och höjningar av förmånerna. Vi sammanställer aktuella uppgifter om förändringar i den sociala tryggheten och folkpensionsindexet på vår sida om förändringar.

20231805
1.8.-31.12.20221733
1.1.-31.7.20221674
20211639
20201633
20191617
20181617
20171617
20161631
20151637
20141630
20131609
20121565
20111508
Senast ändrad 21.5.2024