Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia.

Koulumatkan pituus ja kustannukset

Voit saada koulumatkatukea, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.
 • Koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-liikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa).
 • Teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Jos käytät Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai itse järjestettyä kulkutapaa, voit saada koulumatkatukea myös alle 54 euron kuukausittaisiin koulumatkakustannuksiin. Tampereen Nysse- ja Turun Föli-liikenne ovat poikkeuksellisesti koulukuljetusta.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja.

Kuka voi saada koulumatkatukea?

Voit saada koulumatkatukea seuraavissa tilanteissa:

Voitko saada koulumatkatukea ja paljonko se on?

Koulumatkatuen laskurilla voit selvittää, saatko koulumatkatukea ja laskea arvion koulumatkatuen määrästä.

Laskuriin
 • Opiskelet lukiossa.
 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa.
 • Suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa.
 • Opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona.
 • Osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen.
 • Osallistut  ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA).
 • Osallistut työhön tai itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA).
 • Opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa.

Koulumatkatukea voi 1.8.2018 alkaen saada myös aikuisten perusopetukseen eli perusopetuslaissa säädetyn oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyyn perusopetukseen. Aikuisten perusopetusta järjestetään pääsääntöisesti kansanopistoissa ja aikuislukioissa.

Opiskelun pitää olla päätoimista.

Koulumatkatuen saaminen edellyttää, että asut ja opiskelet Suomessa. Ikäsi, tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta koulumatkatukeen.

Voit saada koulumatkatukea vain kokonaiselta kalenterikuukaudelta. Siksi tukeen oikeuttavan ajan pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kuukaudessa pitää olla vähintään 18 tukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Väliin jäävät viikonloput lasketaan mukaan tukiaikaan.

Kuka ei voi saada koulumatkatukea?

Et voi saada koulumatkatukea seuraavissa tilanteissa:

 • Käyt peruskoulua, paitsi jos olet aikuisten perusopetuksessa.
 • Opiskelet yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.
 • Suoritat kansanopistossa muuta kuin lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa.
 • Osallistut työvoimakoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen.
 • Opiskelet ilta- tai aikuislukiossa, paitsi jos suoritat siellä lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona.
 • Osallistut ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen (et suorita ammatillista perustutkintoa).

Et voi saada koulumatkatukea myöskään seuraavissa tilanteissa:

 • Palkallisen työssäoppimisen ajalta (= oppisopimuskoulutusta).
 • Osallistut etä- tai yksityisopetukseen.
 • Opiskelet yksityisessä oppilaitoksessa, jolla ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämislupaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa tai valmistavassa koulutuksessa (esim. hieroja- ja parturikampaajakoulut).
 • Opiskelet tai asut ulkomailla.
 • Sinulla on mahdollisuus asua ilmaiseksi oppilaitoksen asuntolassa, paitsi jos kuljet asuntolasta päivittäin vähintään 10 kilometrin yhdensuuntaisen matkan oppilaitokseen tai työssäoppimispaikkaan.
 • Voit saada päivittäisiin koulumatkoihisi muuta tukea (esim. työttömyysetuuden kulukorvausta maahanmuuttajille tai vammaispalvelulain mukaista matkakorvausta).

Lue lisää