Koulumatkatuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Sitä myönnetään toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville. Toisen asteen oppilaitoksia ovat esimerkiksi lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

Voitko saada koulumatkatukea ja paljonko se on?

Laskuriin

Voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat.

Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen.

Voit saada koulumatkatukea, jos

 • opiskelet ja asut Suomessa
 • opiskelet päätoimisesti
 • sinulla on pitkä koulumatka.

Ikäsi, tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta koulumatkatukeen. Myöskään vanhempiesi tulot tai omaisuus eivät vaikuta tuen suuruuteen.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

 • Olet päättänyt peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin täytät 20 vuotta.

Oikeus päättyy jo aiemmin, jos valmistut toiselta asteelta. Koulutus ei siis ole maksutonta, jos olet jo suorittanut jonkin näistä:

 • lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto
 • ammatillinen tutkinto
 • kaksoistutkintoon kuuluvat molemmat tutkinnot
 • näitä vastaavat ulkomaiset opinnot.

Kaikki koulutukset eivät kuitenkaan ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

Kuka voi saada koulumatkatukea?

Koulumatkan pituus ja kustannukset

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

Kilometrejä ei voi pyöristää 7:ään tavanomaisten pyöristyssääntöjen mukaan. Katso Kelan käyttämästä reittioppaasta (kelareitit.digitransit.fi) koulumatkasi pituus. Löydät oppaasta myös reittivaihtoehtoja ja voit selvittää sen avulla matkaosuuksiesi pituudet.

Esimerkki

Opiskelijan kodin ja oppilaitoksen välinen koulumatka on reittioppaan mukaan 6,8 kilometriä. Sitä ei pyöristetä ylöspäin. Siten opiskelijan koulumatka ei ole vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan eikä hänellä ole oikeutta koulumatkatukeen.

Matkalipun hinta ei vaikuta tuen saamiseen.

Lue tarkemmat tiedot eri kulkutavoista ja niiden perusteella maksettavasta koulumatkatuesta.

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot

Opintosi oikeuttavat koulumatkatukeen, jos

 • opiskelet lukiossa
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • opiskelet aikuis- tai iltalukiossa
 • suoritat yhdistelmätutkintoa eli opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opintoja ammatillisen perustutkinnon yhteydessä
 • opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa
 • osallistut tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)
 • osallistut työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
 • osallistut aikuisten perusopetukseen
 • suoritat ammattitutkintoa
 • opiskelet oppivelvollisille suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa.

Et voi saada koulumatkatukea seuraavissa tilanteissa:

 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai siihen valmistavaa koulutusta yksityisessä oppilaitoksessa, jolla ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa (esim. hieroja- ja parturi-kampaajakoulut).
 • Suoritat erikoisammattitutkintoa.
 • Voit saada päivittäisiin koulumatkoihisi muuta tukea (esim. työttömyysetuuden kulukorvausta maahanmuuttajille tai vammaispalvelulain mukaista matkakorvausta).
 • Sinulla on mahdollisuus asua ilmaiseksi oppilaitoksen asuntolassa. Voit kuitenkin saada tukea, jos kuljet asuntolasta päivittäin vähintään 7 kilometrin yhdensuuntaisen matkan oppilaitokseen tai työpaikalle.

Et voi myöskään saada koulumatkatukea palkallisen työpaikalla oppimisen ajalta, joka on oppisopimuskoulutusta.

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotta koulumatkatuki maksetaan sinulle oikein.

Koulumatkan pituus ja kustannukset

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

Kilometrejä ei voi pyöristää 10:een tavanomaisten pyöristyssääntöjen mukaan. Katso Kelan käyttämästä reittioppaasta (kelareitit.digitransit.fi) koulumatkasi pituus. Löydät oppaasta myös reittivaihtoehtoja ja voit selvittää sen avulla matkaosuuksiesi pituudet.

Esimerkki

Opiskelijan kodin ja oppilaitoksen välinen koulumatka on reittioppaan mukaan 9,8 kilometriä. Sitä ei pyöristetä ylöspäin. Siten opiskelijan koulumatka ei ole vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan eikä hänellä ole oikeutta koulumatkatukeen.

Voit saada koulumatkatukea alle 54 euron kuukausittaisiin koulumatkan kustannuksiin, jos matkustat jollakin seuraavista tavoista:

 • Käytät Waltti-liikennettä.
 • Käytät Helsingin seudun (HSL) liikennettä.
 • Käytät Tampereen seudun (Nysse) liikennettä.
 • Käytät Turun seudun (Föli) liikennettä.
 • Käytät koulukuljetusta.
 • Järjestät kulkutapasi itse.

Lue tarkemmat tiedot eri kulkutavoista ja niiden perusteella maksettavasta koulumatkatuesta.

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot

Opintosi oikeuttavat koulumatkatukeen, jos

 • opiskelet lukiossa
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • suoritat yhdistelmätutkintoa eli opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opintoja ammatillisen perustutkinnon yhteydessä
 • opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa
 • osallistut tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)
 • osallistut työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
 • osallistut aikuisten perusopetukseen.

Et voi saada koulumatkatukea seuraavissa tapauksissa:

 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai siihen valmistavaa koulutusta yksityisessä oppilaitoksessa, jolla ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa (esim. hieroja- ja parturi-kampaajakoulut).
 • Suoritat ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.
 • Voit saada päivittäisiin koulumatkoihisi muuta tukea (esim. työttömyysetuuden kulukorvausta maahanmuuttajille tai vammaispalvelulain mukaista matkakorvausta).
 • Sinulla on mahdollisuus asua ilmaiseksi oppilaitoksen asuntolassa. Voit kuitenkin saada tukea, jos kuljet asuntolasta päivittäin vähintään 10 kilometrin yhdensuuntaisen matkan oppilaitokseen tai työpaikalle.

Et voi myöskään saada koulumatkatukea palkallisen työpaikalla oppimisen ajalta, joka on oppisopimuskoulutusta.

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotta koulumatkatuki maksetaan sinulle oikein.

Sivu päivitetty 8.7.2024