Omavastuuaika

Kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen.  Omavastuuajan pituus riippuu kuntoutustoimenpiteestä.

0 päivää

Olet saanut välittömästi ennen kuntoutuksen alkamista sairauspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa.
Kun osallistut lapsesi kuntoutukseen.

1 päivä

 • KIILA-kuntoutus
 • koulutuskokeilu
 • työllistämistä edistävä ammatillinen kuntoutus
 • ammatillinen kuntoutusselvitys
 • Taito-kurssit
 • yksilökuntoutus,  joka kestää enintään 20 arkipäivää
 • enintään 12 arkipäivää kestävä sopeutumisvalmennuskurssi tai perhekuntoutus.

10 päivää

 • Kelan päätös koulutuksesta ammatillisen kuntoutuksena
 • nuoren kuntoutusraha
 • yksilökuntoutus, joka kestää yli 20 arkipäivää

30 päivää

 • sinulle maksetaan täyttä eläkettä kuntoutuksen alkaessa.