Kuntoutusrahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutusrahan määrä ja maksaminen

Kuntoutusrahasi määräytyy vuositulon perusteella. Voit arvioida kuntoutusrahasi määrän laskurilla.

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää kuntoutusrahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 

Infograafi, jossa kuvataan, että vuositulo määräytyy 12 kuukauden tarkastelujakson aikana kertyneistä palkoista, tietyistä etuuksista, ansionmenetyskorvauksista sekä YEL- ja MYEL-työtuloista.

Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Vuosituloon lasketaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Vähimmäismäärä

Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Vuonna 2024 kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,99 euroa arkipäivältä.

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,99 euroa arkipäivältä.

Kuntoutusraha eläkkeensaajalle

Kuntoutusrahan määrää laskettaessa otetaan huomioon 10 % eläkkeesi määrästä ja se jaetaan 25:llä.

Esimerkki: Saat eläkkeitä 1 500 e/kk. Tästä 10 % on 150 e, mikä jaetaan 25:llä. Kuntoutusrahasi päivää kohden on noin 6 e.

Kuntoutusraha maksetaan tällöin eläkkeesi lisäksi.

Maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Muut tulot ja saamasi korvaukset saattavat pienentää kuntoutusrahasi määrää tai estää kokonaan sen maksamisen.

Saat kuntoutusrahan jälkikäteen maksukausittain. Kuntoutusrahan ensimmäinen maksujakso on 6 päivää, ja sen jälkeen sitä se maksetaan 25 arkipäivän erissä tai kuntoutuksen päätyttyä. Voit tarkistaa kuntoutusrahasi seuraavan maksupäivän OmaKelassa. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lyhytkestoisissa kuntoutuksissa kuntoutusraha maksetaan jälkikäteen osallistumistodistuksen perusteella. Jaksoittaisessa kuntoutuksessa osallistumistodistus kannattaa toimittaa kunkin jakson päätyttyä. Lue kuntoutusrahapäätöksestäsi, mitä selvityksiä sinun pitää toimittaa Kelaan kuntoutusrahan maksamista varten. Lähetä liitteet helposti OmaKelassa.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan päivärahasta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.12.2023