Kuntoutusraha ja osakuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi, kun osallistut kuntoutukseen.

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja kuntoutuksesi tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla kuntoutusrahaan oikeuttava kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta, työterveyshuollosta tai kotikunnastasi. Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvoittovaroin tuetun sopeutumisvalmennuskurssin ajalta. Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan maksaa tehostetun kuntoutuksen ajalta nuoren kuntoutusrahaa.

Voit saada kuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Osakuntoutusrahaa voit saada, jos työaikaasi on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi.

Työskentely kuntoutuspäivänä  Etuus
Kuntoutus estää ansiotyön kokonaan Kuntoutusraha

Työaikaa on lyhennettävä vähintään 40 % normaalista työajasta

Osakuntoutusraha

Työaikaa ei ole lyhennetty, tai lyhennys on vähemmän kuin 40 % normaalista

 Ei oikeutta kuntoutusrahaan eikä osakuntoutusrahaan

Suhde muihin etuuksiin

Kuntoutusrahaa ei voida myöntää, jos saat kuntoutuksen kanssa samanaikaisesti

  • vanhuuseläkettä
  • täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuksen, pakollisen tapaturmavakuutuksen tai sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain perusteella.

Muut etuudet voivat vaikuttaa kuntoutusrahan määrään.

Lue lisää