602 Lasten vaikeat aliravitsemustilat | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

602 Lasten vaikeat aliravitsemustilat

Tässä tarkoitetaan munuaissairauksien ja muiden kroonisten sairauksien aiheuttamia vaikeita aliravitsemustiloja.

Keskosuus voidaan tietyin edellytyksin rinnastaa lasten vaikeisiin aliravitsemustiloihin. Erityisravintoliuoksia tarvitseville pienille keskosille peruskorvausoikeus voidaan myöntää edellyttäen, että

  • keskosen syntymäpaino on ollut alle 1 500 g tai
  • keskosen syntymäpaino on ollut alle 1 800 g ja keskosuuteen liittyy muita ongelmia, kuten
    • hengitysvaikeusoireyhtymä (RDS)
    • nekrotisoiva enterokoliitti
    • sikiöaikaan nähden pienikokoisuus (SGA)

Keskosuuden perusteella peruskorvausoikeus myönnetään yleensä enintään 6 kuukauden ikään saakka.

Näissä tiloissa edellytetään sairaalatutkimukseen ja -hoitoon perustuvaa B-lausuntoa lastentautien erikoissairaanhoidon yksiköstä tai lastentautien erikoislääkäriltä. Lausunnosta tulee käydä ilmi sairaalassa todettu kliinisten ravintovalmisteiden tarve ja aloitettu käyttö sekä perustelu niiden käytön jatkamisen tarpeellisuudesta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.6.2023