Lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeudet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeudet

Asiakas hakee korvausoikeutta Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla. Korvausoikeus voi koskea

 • lääkkeen erityiskorvausta
 • rajoitetusti perus- tai erityiskorvattavan lääkkeen korvausta
 • kliinisen ravintovalmisteen korvausta.

Alla on linkit Kelan päätöksiin, joissa on kerrottu korvausoikeuksien myöntöperusteet.

1.7.2024 voimaan tulevat Kelan päätökset  

 Voimassa olevat Kelan päätökset

Valmistekohtaisen korvattavuuden vahvistaa lääkkeiden hintalautakunta (Hila).

Lääkehaku

Lääkevalmisteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden voimassa olevat korvattavuudet voi tarkistaa Kelan lääkehausta.

Siirry lääkehakuun

Lääkkeiden korvausoikeuksiin liittyvät viranomaiset

Valtioneuvosto

 • määrittelee lääketieteellisin perustein ne vaikeat ja pitkäaikaiset sairaudet, joiden lääkehoidon kustannukset ovat sairausvakuutuslain perusteella erityiskorvattavia
 • määrittelee lääketieteellisin perustein ne vaikeat sairaudet, joiden hoitoon käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannukset ovat sairausvakuutuslain perusteella korvattavia.

Hila

 • päättää lääkkeistä, jotka ovat erityiskorvattavia valtioneuvoston asetuksen määrittelemissä sairauksissa
 • voi rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta
 • voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin
 • päättää kliinisen ravintovalmisteen korvattavuudesta.

Kela

 • päättää tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden perusteella lääkevalmistetta tai kliinistä ravintovalmistetta koskeva korvausoikeus voidaan myöntää
 • antaa korvausoikeuksille numerot
 • käsittelee asiakkaiden korvausoikeushakemukset eli B-lausunnot.

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.5.2024