Korvaus kliinisestä ravintovalmisteesta

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi vahvistaa korvattavuuden kliinisille ravintovalmisteille, joita käytetään vaikeiden sairauksien hoidossa. Nämä sairaudet määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Kela päättää tarkemmin kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuksien myöntöperusteista ja antaa sairauksille korvausnumerot.

Asiakas saa korvauksen, jos hänellä on Kelan myöntämä oikeus korvaukseen ja jos kliiniselle ravintovalmisteelle vahvistettu korvattavuus on voimassa.

Myös apteekin valmistama kliininen ravintovalmiste voi olla tietyissä tapauksissa korvattava, jos se toimitetaan reseptillä.

Korvaukseen oikeuttavat sairaudet

Alla olevissa taulukoissa on aakkosjärjestyksessä valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaikeat sairaudet, joiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista voidaan maksaa korvaus. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntöperusteisiin.

Korvattavat kliiniset ravintovalmisteet löydät Kelan lääkehausta.

Siirry lääkehakuun

Korvaus on 65 % valmisteen hinnasta seuraavissa sairauksissa
Sairaus Korvausnumero
Pienten lasten lehmänmaitoallergia 505
Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille 506
Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat 504
Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt 503
Korvaus on 40 % valmisteen hinnasta seuraavissa sairauksissa
Sairaus Korvausnumero
Lasten vaikeat aliravitsemustilat 602
Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt 601

Lue lisää