Lääkekorvaukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

B-lausunto lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen korvausoikeutta varten

Asiakas tarvitsee B-lausunnon (SV 7), kun hän hakee Kelasta korvausoikeutta lääkärin määräämiin lääkkeisiin ja kliinisiin ravintovalmisteisiin. Erillistä hakemusta ei tarvita.

Tarkista korvausoikeuden myöntöperusteet

Korvausoikeus voidaan myöntää, kun Kelan määrittelemät edellytykset täyttyvät.

Tarkista ennen lausunnon kirjoittamista

  • kuka voi laatia lausunnon kyseistä korvausoikeutta varten
  • mitkä ovat korvausoikeuden myöntöperusteet
  • mitä tietoja kyseistä korvausoikeutta varten tarvitaan.

Korvausoikeuden myöntöperusteet löydät Kelan lääkehausta seuraavasti:

  1. Kirjoita valmisteen nimi tai lääkeaine tai valitse haluamasi korvausnumero tai muu hakuvaihtoehto pudotusvalikoista.
  2. Avaa valmisteen korvattavuustiedot nuolipainikkeesta ”perus” tai ”erityis”. 
  3. Klikkaa korvausnumerossa olevaa linkkiä. Linkistä avautuvat korvausoikeuden myöntöperusteet.

Löydät myöntöperusteet myös Duodecimin lääketietokannasta (terveysportti.fi).

Päätös korvausoikeudesta

Päätös korvausoikeudesta annetaan tiedoksi vain asiakkaalle tai hänen edustajalleen.

Jos Kela myöntää korvausoikeuden, asiakas saa korvauksen lääkkeistä, joille lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut korvattavuuden. Lääkkeen korvattavuuden voi tarkistaa Kelan lääkehausta.

Korvausoikeus myönnetään alkamaan siitä päivästä, jolloin lausunto on saapunut Kelaan. Jos lausunnosta ilmenee, että korvausoikeuden edellytykset ovat täyttyneet jo aiemmin, korvausoikeus voidaan myöntää alkamaan enintään 6 kuukautta ennen lausunnon saapumispäivää.

Lääkevalmiste voi olla samoilla myöntöperusteilla sekä rajoitetusti peruskorvattava että rajoitetusti erityiskorvattava. Jos myöntöperusteet täyttyvät potilaan kohdalla, hänelle myönnetään sekä peruskorvausoikeus että erityiskorvausoikeus. Potilas saa apteekissa lääkkeestä erityiskorvauksen.

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

Korvausoikeus myönnetään alkamaan aikaisintaan siitä päivästä, jolloin lausunto on saapunut Kelaan. Asiakkaalla voi kuitenkin olla oikeus takautuvaan korvaukseen, jos hän on ostanut lääkettä ennen korvausoikeuden myöntämistä. 

Lääkevalmiste voi olla samoilla myöntöperusteilla sekä rajoitetusti peruskorvattava että rajoitetusti erityiskorvattava. Jos myöntöperusteet täyttyvät potilaan kohdalla, hänelle myönnetään sekä peruskorvausoikeus että erityiskorvausoikeus. Potilas saa apteekissa lääkkeestä erityiskorvauksen.

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset:

Korvausoikeus myönnetään alkamaan aikaisintaan siitä päivästä, jolloin lausunto on saapunut Kelaan. Asiakkaalla voi kuitenkin olla oikeus takautuvaan korvaukseen, jos hän on ostanut kliinistä ravintovalmistetta ennen korvausoikeuden myöntämistä. 

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

Reseptimerkintä

Tietyissä tilanteissa asiakas voi saada korvauksen lääkärin tekemän reseptimerkinnän perusteella. Reseptimerkintä kirjataan reseptin Erillisselvitys-kohtaan.

Reseptimerkintä voi koskea peruskorvausta tai erityiskorvausta. Erityiskorvauksen saadakseen asiakas tarvitsee sekä korvausoikeuden että reseptimerkinnän.

Katso luettelo reseptimerkinnän perusteella korvattavista lääkkeistä.

Lääkäri voi kiirehtiä lääkekorvausoikeuden käsittelyä

Jos hoitava lääkäri arvioi, että lääkekorvausoikeuden käsittelyllä on kiire, hän voi pyytää Kelaa kiirehtimään käsittelyä.

  • Jos lähetät B-lausunnon Kelaan suojatulla sähköpostilla tai faksilla, pyydä viestin saatteessa kiireellistä käsittelyä tai merkitse pyyntö suoraan B-lausuntoon.
  • Jos potilas tuo itse B-lausunnon Kelaan tai se toimitetaan postilla, varmista, että tulosteen alussa on selkeästi erottuva kiirehtimismerkintä tai kirjoita se käsin. 
  • Jos välität B-lausunnon Kelaan potilastietojärjestelmän kautta, ota yhteyttä Kelan viranomaislinjaan tai neuvo potilasta lähettämään kiirehtimispyyntö viestillä OmaKelassa tai ottamaan yhteyttä Kelan asiakaspalveluun.

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.6.2024