B-lausunto lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen korvausoikeutta varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon (SV 7) hakiessaan korvausoikeutta lääkärin määräämiin lääkkeisiin ja kliinisiin ravintovalmisteisiin.

Asiakas hakee korvausoikeutta lausunnolla, joten erillistä hakemusta ei tarvita.

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa lausunnon käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen mahdollisimman nopeasti.

Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi).

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

  • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
  • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Tarkista korvausoikeuden myöntöperusteet

Korvausoikeus voidaan myöntää, kun Kelan edellyttämät korvausoikeuden myöntöperusteet täyttyvät.

Sairaus ja lääkityksen aloittaminen eivät vielä sellaisenaan aina oikeuta korvausoikeuden myöntämiseen. Tarkista ennen lausunnon kirjoittamista, kuka voi laatia lausunnon kyseistä korvausoikeutta varten, mitkä ovat korvausoikeuden myöntöperusteet ja mitä tietoja kyseistä korvausoikeutta varten tarvitaan.

Linkit korvausoikeuden myöntöperusteisiin löydät esimerkiksi Kelan lääkehausta seuraavasti:

  1. Avaa Kelan lääkehaku.
  2. Kirjoita valmisteen nimi tai lääkeaine tai valitse haluamasi korvausnumero pudotusvalikosta.
  3. Avaa valmisteen korvattavuustiedot nuolipainikkeesta "perus" tai "erityis".
  4. Valitse korvausnumerossa oleva linkki. Linkistä avautuvat korvausoikeuden myöntöperusteet.

Löydät linkit myös Terveysportissa olevasta Duodecimin lääketietokannasta.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee OmaKelasta, onko lääkärinlausunto saapunut Kelaan ja onko korvausoikeus myönnetty. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta. Voit tulostaa potilaalle myös ohjeen korvausoikeuden hakemisesta.

Ohje asiakkaalle: Näin haet Kelasta lääkkeen korvausoikeutta (pdf)

Päätös korvausoikeudesta

Kela myöntää korvausoikeuden, jos myöntöperusteet täyttyvät. Päätös korvausoikeudesta annetaan tiedoksi vain potilaalle tai hänen edustajalleen.

Myönnetyllä korvausoikeudella voi saada korvauksen valmisteista, joille on vahvistettu kyseistä korvausoikeutta vastaava korvattavuus. Korvattavuuden vahvistaa lääkkeiden hintalautakunta (Hila). Valmisteen korvattavuuden voi tarkistaa Kelan lääkehausta.

Alla on lisätietoa korvausoikeuspäätöksistä.

Reseptimerkintä

Tietyissä tilanteissa potilas voi saada korvauksen lääkärin tekemän reseptimerkinnän perusteella. Reseptimerkintä kirjataan reseptin Erillisselvitys-kohtaan.

Reseptimerkintä voi koskea peruskorvausta tai erityiskorvausta. Erityiskorvauksen saadakseen potilas tarvitsee sekä korvausoikeuden että reseptimerkinnän.

Katso luettelo reseptimerkinnän perusteella korvattavista lääkkeistä.