Lievä ja keskivaikea autismikirjon häiriö, perhekurssi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Lievä ja keskivaikea autismikirjon häiriö, perhekurssi (entinen Asperger-kurssi)

Perhekurssi soveltuu koulunsa aloittavalle tai alakoululaiselle lapselle, jolla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea autismikirjon häiriö.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”autismikirjo”.

Kuntoutuskurssihaku

Lisäksi lapsella saattaa olla

  • käytös- ja tunne-elämän oireita, jotka liittyvät neuropsykiatriseen häiriöön tai sen oireisiin
  • tarkkaavuuden säätelyn, toiminnanohjauksen sekä aistitiedon käsittelyn vaikeutta
  • jokin muu neuropsykiatrinen häiriö.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • koulunsa aloittavat lapset perheineen
  • alakoululaiset perheineen.

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen häiriöstä huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 10 vuorokautta, ja se toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuu 1–2 läheistä aikuista ja enintään 2 sisarusta. Jos kuntoutukseen osallistuvia sisaruksia on tulossa kurssille tätä enemmän, Kela ottaa palveluntuottajaan yhteyttä, jotta voidaan sopia käytännön järjestelyistä ja varmistaa riittävät tilat. Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian tai lastentautien erikoislääkäri
  • erityislastentarhanopettaja tai erityisopettaja
  • toimintaterapeutti
  • psykologi tai neuropsykologi
  • sosiaalityöntekijä tai sosionomi.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.6.2023