Mätning av hur klientorienterad rehabiliteringen är | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Mätning av graden av klientorientering inom rehabiliteringen

FPA använder enkäten KAARI för att följa upp hur klientorienterad rehabiliteringen är enligt klienterna. Serviceproducenten ska se till att klienterna besvarar enkäten.

Insamling av uppgifter av klienterna

Klienterna ska besvara enkäten KAARI i slutskedet av den rehabiliteringshelhet de deltar i. Enkäten besvaras anonymt. Enkäten ingår i programmet för en rehabiliteringsdag och det tar cirka 10 minuter att besvara den.

Se till att klienterna har ett lämpligt utrymme samt dator och internetanslutning till sitt förfogande när de besvarar enkäten. Ge klienterna webbadressen till enkäten och försäkra dig om att klienterna kan öppna enkäten. Ge klienterna anvisningar och instruktioner om hur de hittar rätt serviceproducent och rätt rehabiliteringstjänst. Assistera klienterna vid behov och ge dem teknisk hjälp. Se också till att klienterna kan besvara frågorna utifrån sina egna uppfattningar.

Enkäten KAARI är avsedd endast för FPA:s rehabiliteringsklienter.

Besvara enkäten KAARI.

Användning av uppgifterna

Svar som FPA får in genom enkäten KAARI används för utveckling av rehabiliteringstjänsterna. FPA sammanställer rapporter utifrån svaren. FPA rapporterar också uppgifter till serviceproducenterna var för sig. Serviceproducenterna får på så sätt information om hur klientorienterad deras verksamhet är i ett riksomfattande perspektiv.  

Senast ändrad 10.1.2024

Vad tycker du om sidan?