Rehabiliteringstjänster | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringstjänster

De serviceproducenter som tillhandahåller FPA-rehabilitering väljs i regel genom ett anbuds- eller registreringsförfarande. I servicebeskrivningarna anges innehållet i rehabiliteringstjänsterna och exempelvis vilka krav som ställs på rehabiliteringens kvalitet, personalen och lokalerna. Anvisningarna för serviceproducenterna innehåller kompletterande och specificerande anvisningar om hur rehabiliteringstjänsten ska genomföras.

Aktuellt

Fler nyheter