Rehabiliteringstjänster | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringstjänster

De serviceproducenter som tillhandahåller FPA-rehabilitering väljs i regel genom ett anbuds- eller registreringsförfarande. I servicebeskrivningarna anges innehållet i rehabiliteringstjänsterna och exempelvis vilka krav som ställs på rehabiliteringens kvalitet, personalen och lokalerna. Anvisningarna för serviceproducenterna innehåller kompletterande och specificerande anvisningar om hur rehabiliteringstjänsten ska genomföras.

Aktuellt

Gå till meddelanden

Vad tycker du om sidan?