Jos opiskelet ulkomailla

Voit saada opintotukea ulkomailla seuraavissa tilanteissa:

Oletko muuttanut Suomesta ulkomaille? Lue lisää oikeudestasi sosiaaliturvaan.

Jos suoritat opintosi kokonaan ulkomailla

Opintojen pitää olla päätoimisia ja vastata Suomessa tuettavia opintoja.

Ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettavat opinnot ovat päätoimisia, jos oppilaitos on määritellyt ne päätoimisiksi. Korkeakouluopinnot voidaan katsoa päätoimisiksi myös, jos opintojen laajuus vastaa keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Muut opinnot voidaan katsoa päätoimisiksi myös, jos opetussuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Lisäksi oppilaitoksen pitää olla julkisen valvonnan alainen. Se tarkoittaa, että oppilaitos on valtion tukema, opetusviranomaisten valvoma tai akkreditointiorganisaation akkreditoima. Myös yksityinen oppilaitos voi olla julkisen valvonnan alainen.

Et voi saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Opintosi on kokonaan järjestetty etäopintoina.
 • Opintosi ovat yliopisto-opintoihin valmentavia opintoja
 • Suoritat yksittäistä kurssia
 • Osallistut kielikurssille.
 • Sinulla ei ole oppilaitoksessa tutkinnon suoritusoikeutta.
 • Oppilaitos on pelkästään virallisesti rekisteröity yritys.
 • Saat opintotukea ulkomailta.

Suomen kansalainen

Jos olet Suomen kansalainen, voit saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jos

 • sinulla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta opintojen alkamista edeltäneen viiden vuoden aikana eli aloitat opinnot alle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet muuttanut asumaan ulkomaille tai
 • sinulla on elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen. Otamme huomioon Suomessa asumisen jaksot, perhesuhteet sekä toimeentuloon, ammatillisiin ja muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät seikat.

Ulkomaan kansalainen

Jos et ole Suomen kansalainen, et voi yleensä saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

Jos kuitenkin olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen tai näiden maiden kansalaisen perheenjäsen, voit saada opintotukea, jos

 • sinulla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltäneen viiden vuoden aikana tai
 • sinulla on elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen, jolloin otetaan huomioon perhesuhteisiin, toimeentuloon, ammatillisiin ja muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät seikat ja
 • sinulla on ulkomaalaislain 10 luvussa säädetty oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa tai olet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 492/2011 tarkoitettu työntekijä tai tämän perheenjäsen.

Lisäedellytykset:

 • Jos olet Suomen kansalaisen perheenjäsen (kansalaisuudestasi riippumatta), voit saada opintotukea vain, jos Suomen kansalainen on käyttänyt vapaata liikkumisoikeuttaan EU:n alueella. Suomen kansalaisen on siis pitänyt asua toisessa EU-maassa ja muuttaa sieltä takaisin Suomeen niin, että sinä perheenjäsenenä olet muuttanut hänen mukanaan tai seurannut häntä myöhemmin.
 • Jos olet EU-työntekijä, opintojesi on liityttävä läheisesti Suomessa tekemääsi työhön tai olet jäänyt Suomessa työskenneltyäsi työttömäksi ilman omaa syytäsi. Työntekijänä voit saada opintotukea vain ammatillisiin opintoihin esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa tutkintoon johtavaan koulutukseen tai ammatilliseen lisä- tai täydennyskoulutukseen.
 • Jos olet EU-työntekijän perheenjäsen, voit saada tukea kaikkiin tuen piirissä oleviin opintoihin samoin edellytyksin kuin Suomen kansalainen niin kauan kuin huoltajasi säilyttää työntekijän aseman Suomessa.

Jos suoritat osan opinnoistasi ulkomailla

Voit saada opintotukea ulkomaille, jos opintosi, työssäoppimisjaksosi tai työharjoittelusi ulkomailla hyväksytään Suomessa suorittamiisi opintoihin. Voit saada opiskelu- tai harjoittelupaikan ulkomailla jonkin vaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia sen omatoimisesti.

Jos saat yleistä asumistukea, katso miten ulkomaan opiskelujaksosi vaikuttaa asumistukeesi.

Jos olet lukiolainen, et yleensä voi saada opintotukea vaihto-oppilasvuodelle tai muulle ulkomaan opiskelujaksolle, koska opintoja ei hyväksytä Suomessa suoritettavaan lukion oppimäärään. Voit kuitenkin saada opintotukea, jos saat suomalaiselta lukiolta todistuksen, jonka mukaan ulkomaan lukio-opinnoista hyväksytään korvaamaan suomalaisessa lukiossa lukukautta kohti vähintään 10 kurssia tai 2 koetta, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon.

Lue lisää