Etuuksien verotus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kelan tukien verotus

Osa Kelan maksamista tuista on verotettavaa, osa verotonta tuloa.

Tuista menee veroa verolakien määräämällä tavalla. Tuilla on omat verokortit (vero.fi).

Vaikka tuet ovat pienempiä kuin palkka, veroprosentti ei välttämättä pienene.

Tuet, joista menee veroa

Erityishoitorahan veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos kuitenkin palkkasi veroprosentti on alle 25, erityishoitorahasta menee veroa 25 %. Vähimmäismääräisenä maksettavasta erityishoitorahasta menee veroa 20 %. Jos veroprosentti tuntuu liian suurelta, voit hakea uutta verokorttia.

Jos veroprosenttisi ei ole Kelan tiedossa, erityishoitorahastasi menee veroa Verohallinnon päätökseen perustuvan erillisen taulukon (vero.fi) mukaan. Veroprosentti määräytyy taulukon mukaan myös silloin, kun Kela maksaa erityishoitorahaa takautuvasti muulta ajalta kuin kuluvalta vuodelta.

Kansaneläkettä verotetaan eläketuloa varten tehdyn verokortin mukaan. Tilaa eläketulon verokortti OmaVerossa (vero.fi).

Jos verokorttia ei ole, kansaneläkkeen ennakonpidätyksessä käytetään ennalta määrättyjä prosentteja. Vajaamääräisenä myönnetystä kansaneläkkeestä pidätetään ilman verokorttia 40 % veroa ja täysimääräisestä kansaneläkkeestä 0 %. Jos sinulle maksetaan eläkettä takautuvasti muulta ajalta kuin kuluvalta vuodelta, veroa menee 40 %.

Jos olet ulkomailla asuva kansaneläkkeensaaja ja olet Verohallinnon mukaan rajoitetusti verovelvollinen, kansaneläkkeestäsi pidätetään veroa 0 %.

Eläkkeensaajan asumistuki, hoitotuki, rintamalisä ja veteraanilisä ovat kaikki verovapaata tuloa, eli niistä ei mene veroa ollenkaan.

Kun saat päätöksen eläkkeestä Suomesta tai ulkomailta, pyydä Verohallintoa toimittamaan eläkkeesi maksajille kyseistä eläketuloa varten tehdyt verokortit. Näin varmistat, että verotuksesi on ajan tasalla. Tämän jälkeen Kela ja työeläkelaitokset saavat jatkossa verokorttisi tiedot automaattisesti. Sinun ei siis tarvitse enää toimittaa verokorttia erikseen, jos haet uutta verokorttia esimerkiksi muiden tulojesi takia.

Kotihoidon tuen veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos kuitenkin palkkasi veroprosentti on alle 25, kotihoidon tuesta menee veroa 25 %. Jos veroprosentti tuntuu liian suurelta, voit hakea uutta verokorttia.

Jos veroprosenttisi ei ole Kelan tiedossa, kotihoidon tuesta menee veroa 60 %.

Kuntoutusrahan veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos kuitenkin palkkasi veroprosentti on alle 25, kuntoutusrahasta menee veroa 25 %. Jos kuntoutusrahasi on vähimmäismääräinen, sen veroprosentti on sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos kuntoutusrahan veroprosentti tuntuu liian suurelta, voit hakea uutta verokorttia.

Eläkkeensaajalle maksettavasta kuntoutusrahasta menee veroa aina 40 %.

Jos veroprosenttisi ei ole Kelan tiedossa, kuntoutusrahastasi menee veroa Verohallinnon päätökseen perustuvan erillisen taulukon (vero.fi) mukaan. Veroprosentti määräytyy taulukon mukaan myös silloin, kun sinulle maksetaan kuntoutusrahaa takautuvasti muulta ajalta kuin kuluvalta vuodelta.

Osakuntoutusrahasta menee veroa samalla tavalla kuin kuntoutusrahasta.

Perhe-eläkkeistä menee veroa eläkkeitä varten tehdyn verokortin mukaan. Tilaa eläketulon verokortti OmaVerossa (vero.fi).

Leskeneläke jakautuu alkueläkkeeseen ja jatkoeläkkeeseen. Jos verokorttia ei ole, leskeneläkkeistä pidätetään veroa seuraavasti:

 • lesken alkueläkkeestä 30 %
 • täysimääräisenä myönnetystä lesken jatkoeläkkeestä 0 %
 • vajaamääräisenä myönnetystä lesken jatkoeläkkeestä 30 %
 • kertasuorituksena maksettavasta leskeneläkkeestä 40 %.

Vajaamääräisenä myönnetystä lapseneläkkeestä pidätetään ilman verokorttia 20 % veroa ja täysimääräisestä lapseneläkkeestä 0 %.

Jos saat lesken- tai lapseneläkettä takautuvasti muulta ajalta kuin kuluvalta vuodelta, veroa menee 40 %.

Jos olet ulkomailla asuva perhe-eläkkeen saaja ja olet Verohallinnon mukaan rajoitetusti verovelvollinen, perhe-eläkkeestäsi pidätetään veroa 0 %.

Kun saat myönteisen eläkepäätöksen, hae OmaVerossa verokortti eläkkeitä varten (vero.fi).

Opintoraha, opintorahan huoltajakorotus ja opintorahan oppimateriaalilisä ovat verotettavaa tuloa.

Jos saat opintorahaa ja sinulla on muita verotettavia tuloja, hae verokortti palkkaa varten OmaVerossa (vero.fi). Opintoraha, opintorahan huoltajakorotus ja opintorahan oppimateriaalilisä vaikuttavat palkan veroprosenttiin eli siihen, paljonko maksat veroa palkasta.

Jos sinulla ei ole muita tuloja, opintorahasta ei mene veroa. Saat siis koko opintorahan tilillesi. Jos kuitenkin haluat maksaa opintorahastasi veroa, voit ilmoittaa Kelalle haluamasi veroprosentin.

Jos maksat opintorahaa takaisin, Kela ilmoittaa takaisin maksamistasi opintorahoista tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä ja ottaa ne huomioon verotuksessasi. Sinun ei tarvitse tehdä itse mitään.

Jos sinulla ei ole erillistä verokorttia tukea varten, osittaisesta ja joustavasta hoitorahasta menee veroa palkkaa varten annetun verokortin lisäprosentin mukaan. Jos veroprosenttisi ei ole Kelan tiedossa, veroa menee 60 %.

Sairauspäivärahan veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos kuitenkin palkkasi veroprosentti on alle 25, sairauspäivärahasta menee veroa 25 %. Vähimmäismääräisenä maksettavasta sairauspäivärahasta menee veroa 20 %. Jos sairauspäivärahan veroprosentti tuntuu liian suurelta, voit hakea uutta verokorttia.

Jos veroprosenttisi ei ole Kelan tiedossa, sairauspäivärahastasi menee veroa Verohallinnon päätökseen perustuvan erillisen taulukon (vero.fi) mukaan. Veroprosentti määräytyy taulukon mukaan myös silloin, kun sinulle maksetaan sairauspäivärahaa takautuvasti muulta ajalta kuin kuluvalta vuodelta.

Osasairauspäivärahan veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Sitä ei koroteta 25 %:iin, vaikka palkkasi veroprosentti olisikin alle 25.

Takuueläkkeestä menee veroa takuueläkettä varten tehdyn verokortin mukaan. Kun saat myönteisen eläkepäätöksen, tilaa takuueläkkeen verokortti OmaVerossa (vero.fi).

Jos verokorttia ei ole, takuueläkkeestä ei pidätetä veroa ollenkaan. Jos saat takuueläkettä takautuvasti muulta ajalta kuin kuluvalta vuodelta, veroa menee 40 %.

Työttömyystukia ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Työttömyystuet ovat verotettavaa tuloa, eli niistä pitää maksaa veroa. Työttömyystuista menee automaattisesti veroa 20 %. Sama veroprosentti koskee myös liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta.

Voit hakea tarvittaessa verokortin työttömyystukea varten. Saatat tarvita erillisen verokortin tukea varten, jos

 • saat työttömyysaikana satunnaisia tuloja tai tuloja osa-aikatyöstä
 • saat myös muita tukia kuin työttömyystukea.

Muutosturvarahasta menee veroa palkkaa varten annetun verokortin lisäprosentin mukaan. Jos veroprosentti ei ole Kelan tiedossa eikä sinulla ole verokorttia tukea varten, muutosturvarahasta menee veroa 60 %.

Vanhempainpäivärahojen veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos palkkasi veroprosentti on kuitenkin alle 25 %, päivärahoista menee veroa 25 %. Vähimmäismääräisenä maksettavasta vanhempainpäivärahasta menee veroa 20 %.  Jos vanhempainpäivärahojen veroprosentti tuntuu liian suurelta, voit hakea uutta verokorttia.

Osittaisen vanhempainrahan veroprosentti on sama kuin palkkasi veroprosentti. Sitä ei koroteta 25 %:iin, vaikka palkkasi veroprosentti olisikin alle 25.

Jos veroprosenttisi ei ole Kelan tiedossa, vanhempainpäivärahastasi menee veroa Verohallinnon päätökseen perustuvan erillisen taulukon (vero.fi) mukaan. Veroprosentti määräytyy taulukon mukaan myös silloin, kun edellisen vuoden ajalle myönnetty vanhempainpäivärahaa maksetaan seuraavan vuoden aikana.

Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa varhaiskasvatuksen päivähoidon tuottajalle. Perhe, jolle tuki myönnetään, ei maksa siitä veroa.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle ja pidättää siitä veron ennen kuin tuki maksetaan (poikkeuksena hoitajat, jotka kuuluvat ennakkoperintärekisteriin).

Lue lisää tuen verotuksesta (Kumppanit-osio).

Tuet, joista ei mene veroa

 • adoptiotuki
 • elatustuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • koulumatkatuki
 • kulukorvaus työllistymistä edistävien palveluiden ajalta
 • lapsikorotus eläkkeensaajalle
 • lapsilisä
 • opintolainahyvitys
 • opintotuen asumislisä
 • opintotuen korkoavustus
 • rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • sairaanhoitokorvaukset
 • sotilasavustus
 • toimeentulotuki
 • vammaistuet
 • yleinen asumistuki
 • ylläpitokorvaus
 • äitiysavustus.

Verokortti

Verokorttia ei yleensä tarvitse toimittaa Kelaan. Kela saa useimmissa tapauksissa tiedot niin sanotusta perusverokortista suoraan Verohallinnosta.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, toimita Kelaan lähdeverokortti tai rajoitetusti verovelvollisen verokortti (vero.fi). Suomen kansalaisesta tulee rajoitetusti verovelvollinen sen jälkeen, kun hän on asunut ulkomailla 3 vuotta. Ulkomaan kansalaista pidetään rajoitetusti verovelvollisena heti, kun hän muuttaa pois maasta. Jos et tiedä, mitä verokorttia sinun täytyy käyttää, ole yhteydessä Verohallintoon.

Tammikuussa tukien verotuksessa käytetään samaa veroprosenttia kuin edellisen vuoden joulukuussa, ellet toimita uutta verokorttia Kelaan.

Hae tarvittaessa uusi verokortti

Jos tuesta maksettava vero tuntuu liian pieneltä tai suurelta, tarkista veroprosenttisi veroprosenttilaskurilla (vero.fi).

Tarvittaessa voit tilata verokortin tukea varten OmaVerossa (vero.fi).

Verohallinto toimittaa verokortin suoraan Kelaan, jos pyydät sitä.

Voit myös pyytää Kelaa korottamaan Verohallinnon antamaa veroprosenttia ilman uutta verokorttia. Pyydä korotusta soittamalla Kelan puhelinpalveluun.

Voiko liikaa maksettua veroa saada takaisin?

Kela voi maksaa liikaa perittyä veroa takaisin asiakkaalle, jos hän toimittaa Kelaan uuden verokortin, joka on voimassa takautuvasti. Verokortin veroprosentin pitää olla pienempi kuin käytössä ollut veroprosentti. Lisäksi asiakkaan täytyy olla yhteydessä Kelaan ja pyytää, että ennakonpidätystä korjataan.

Kela korjaa eläkkeiden verotuksen ja maksaa liikaa perityn veron takaisin asiakkaalle automaattisesti, kun takautuvasti voimassa oleva verokortti tulee Kelaan. Korjausta ei siis tarvitse erikseen pyytää Kelalta.

Liikaa perittyä veroa on mahdollista palauttaa vain sen vuoden aikana, jonka aikana vero on maksettu. Jos palautuksen maksupäivä menee seuraavalle vuodelle, ei liikaa perittyä veroa voida enää maksaa takaisin asiakkaalle.

Sivu päivitetty 13.6.2024