Esimerkkejä tuettavista ulkomaan opinnoista | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Esimerkkejä tuettavista opinnoista

Alla on maakohtaisia esimerkkejä siitä, mihin ulkomaan opintoihin voit saada tukea.

Ruotsi

Oppilaitoksen julkisen valvonnan alaisuus

Oppilaitoksen valtiollinen valvonta Ruotsissa kuuluu opetusministeriölle. Ruotsin opintotukiviranomaisilta (CSN) saa tietoa tuettavista oppilaitoksista ja tuen piiriin kuuluvista linjoista. Mikäli CSN myöntää opintotukea jollekin linjalle, on oppilaitos julkisen valvonnan alainen.

Korkeakouluihin haetaan antagning.se ja universityadmissions.se -sivustojen kautta, joita ylläpitää Universitets- och högskolerådet. Kaikki näiden palvelujen kautta löytyvät oppilaitokset ovat julkisen valvonnan alaisia.

Mihin opintoihin voit saada opintotukea?

Voit saada opintotukea yksittäisistä kursseista (fristående kurser) koostuvan tutkinnon suorittamiseen.

  • Svenska för utländska studerande (30 pistettä/lukukausi) yksittäisenä tutkintoon sisältyvänä kurssina oikeuttaa opintotukeen.

Et voi saada opintotukea seuraavien kurssien suorittamiseen:

  • Svenska som främmande språk -kurssi, jota et voi sisällyttää korkeakoulututkintoon.
  • Behörighetsgivande kurs i svenska, jota et voi sisällyttää korkeakoulututkintoon.
  • Basår-opinnot ovat lukiotasoisia valmentavia opintoja, joista saatavia pisteitä et voi sisällyttää korkeakoulututkintoon.

Iso-Britannia

Julkisen valvonnan alaisuus korkeakouluissa

Isossa-Britanniassa julkisen valvonnan alaisia korkeakouluja ovat ne, joilla on oikeus myöntää Britanniassa tunnustettuja tutkintoja itse sekä ne, jotka eivät voi itse myöntää tunnustettuja tutkintoja, mutta joiden tutkinnot myöntää jokin toinen tunnustettu oppilaitos.

Julkisen valvonnan alaisia korkeakouluja löytyy BIS:n (Department for Business Innovation & Skills) sivuilta. Akkreditoidut korkeakoulut on listattu sivulla kohdassa "Recognised bodies". Kohdasta "Listed bodies" löytyvät oppilaitokset, jotka eivät itse voi myöntää tunnustettuja korkeakoulututkintoja, mutta joiden tutkinnot myöntää jokin muu akkreditoitu korkeakoulu (kohta Recognised bodies -oppilaitos). Listed bodies -oppilaitosten osalta on huomioitava, että koulu ei välttämättä ole kokonaisuudessaan julkisen valvonnan alainen, vaan vain sen tietty akkreditoitu tutkinto on.

Kaikki oppilaitokset, jotka löytyvät UCAS:n internetsivuilta, ovat julkisen valvonnan alaisia.

Julkisen valvonnan alaisuus ammatillisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa

Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot ovat julkisen valvonnan alaisia, kun niiden tutkinnot myöntää esimerkiksi City and Guilds, Edexcel, AQA, CCEA, OCR tai WJEC.

British Councilin internetsivuilta löytyvät oppilaitokset eivät välttämättä ole julkisen valvonnan alaisia, koska British Council akkreditoi ainoastaan kyseisten oppilaitosten englannin kielen kursseja, mutta ei muita tutkintoja.

Yksityiset oppilaitokset rahoittavat toimintansa joko osittain tai kokonaan lukukausimaksuilla. Vaikka yksityisten oppilaitosten tulee noudattaa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, ne eivät ole välttämättä julkisten tarkastusten piirissä (eli julkisen valvonnan alaisia). Riippumattomien akkreditointiorganisaatioiden akkreditoimat yksityiset oppilaitokset noudattavat organisaatioiden edellyttämiä standardeja, joiden noudattaminen varmennetaan säännöllisissä tarkastuksissa. Yksityiset oppilaitokset päättävät itse, haluavatko ne kuulua akkreditointiohjelmaan. Yksityisistä oppilaitoksista julkisen valvonnan piiriin kuuluvat ne oppilaitokset, jotka ovat akkreditointiorganisaatioiden akkreditoimia.

Korkeakouluihin sisäänpääsyyn valmentavat Access-, Foundation- ja Bridging-kurssit eivät oikeuta opintotukeen.

Poikkeuksena on Foundation-kurssi, joka oikeuttaa opintotukeen:

  • kurssi, joka kuuluu varsinaiseen tutkinto-ohjelmaan eli kurssi muodostaa ns. 0-vuoden normaalista 3 vuoden tutkinnosta, tutkinnon kokonaiskesto 4 vuotta.

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa liittovaltion opetusministeriö (Department of Education) ei valvo koulutusta samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomessa. Sen sijaan koulutuksen laadun arviointia ja valvontaa varten on kehittynyt erillinen akkreditointijärjestelmä.

College tai yliopisto voi saada akkreditoinnin erityiseltä akkreditointikomissiolta, mikäli oppilaitos täyttää tietyt komission asettamat perusehdot (mm. tietyt tutkintojen rakenne- ja sisältövaatimukset). Akkreditointi ei siis kerro oppilaitosten keskinäisestä paremmuusjärjestyksestä. Vaikka akkreditointi on yksityinen ja periaatteessa vapaaehtoinen prosessi, sitä käytetään kuitenkin kriteerinä monessa virallisessa yhteydessä, kun esimerkiksi arvioidaan oppilaitoksen laatua. Kela käyttää akkreditointitietoja yhtenä perusteena myöntäessään opintotukea USA:ssa opiskelua varten. Samoin akkreditointiin kiinnitetään huomiota, jos opiskelija haluaa siirtää opintosuorituksiaan oppilaitoksesta toiseen tai haluaa rinnastaa Yhdysvalloissa suoritetun tutkintonsa saadakseen virkakelpoisuuden Suomessa. Hakijan on viisainta aina tarkistaa niiden oppilaitosten akkreditointi, joihin hän aikoo pyrkiä.

Akkreditointi on joko oppilaitoskohtaista tai koulutusalakohtaista.

Oppilaitoskohtainen akkreditointi (Institutional accreditation)

Oppilaitoskohtaista akkreditointia tekevät alueelliset (regional) tai valtakunnalliset (national) akkreditointikomissiot. Arvioinnin kohde on silloin oppilaitos kokonaisuutena, eivät yksittäiset koulutuslinjat. Viisainta on valita opinahjo, jonka oppilaitoskohtainen akkreditointi on kunnossa.

Koulutusalakohtainen akkreditointi (Specialized accreditation)

Koulutusalakohtaisessa akkreditoinnissa arvioinnin kohteena on tietty opintoala. Akkreditoinnin myöntää valtakunnallinen akkreditointielin (esim. alan ammatillinen organisaatio). Kaikilla opintoaloilla ei kuitenkaan ole omaa akkreditointielintä.

Akkreditointi ei ole pysyvä tila. Kaikki akkreditoidut oppilaitokset arvioidaan uudestaan tietyin väliajoin (usein 5–10 vuoden välein) tai myös muuna ajankohtana, jos akkreditoinnin myöntäjä jostakin syystä katsoo arvioinnin tarpeelliseksi (esim. valitukset oppilaitoksesta). Sinun kannattaa siis varmuuden vuoksi tarkistaa akkreditointi vain uusimmilta akkreditointilistoilta.

Kannattaa ottaa huomioon, että akkreditointitoiminnassa on mukana myös ns. villejä organisaatioita. Siksi oppilaitoksen akkreditoinnin tarkistaminen ei yksin riitä. On myös tarkistettava, onko akkreditoinnin myöntänyt elin hyväksyttyjen akkreditoijien listalla.

Kaikissa akkreditointiin liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa Fulbright Centeristä.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?