Ulkomailla opiskelevan opintotukiaika | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Ulkomailla opiskelevan opintotukiaika

Opintotukesi enimmäistukiaika riippuu siitä, missä oppilaitoksessa opiskelet.

Toisen asteen opinnot

Opintojesi enimmäistukiaika riippuu suoritettavista opinnoista samalla tavalla kuin Suomessa suoritettavissa toisen asteen opinnoissa.

Korkeakouluopinnot

Opintojesi enimmäistukiaika riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta samalla tavalla kuin Suomessa suoritettavissa korkeakouluopinnoissa. Enimmäistukiaikasi riippuu siis suoritettavan tutkinnon laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. Jos opintojen laajuutta ei ole ilmoitettu eurooppalaisen opintopistejärjestelmän mukaisena, enimmäistukiaika määräytyy opintojen säännönmukaisen keston perusteella.

Kuukausi, jolta saat joko opintorahaa tai asumislisää tai molempia, kuluttaa tukikuukausia ja on aina tukikuukausi tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa.

Lukuvuoden tukikuukaudet

Saat opintotuen täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä alkaen. Muu kuin täysi opiskelukuukausi oikeuttaa vielä 1 kuukauden opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää. Samaa laskusääntöä käytetään kaikissa kokonaan ulkomailla suoritettavissa opinnoissa.

Voit saada opintotukea myös muulle ajalle esimerkiksi kesäajalle, jos opiskelet silloin päätoimisesti.

Esimerkki 1

Lukuvuoden opiskeluaika on 4.9. – 23.6. eli 9 täyttä kuukautta ja 20 kalenteripäivää. Tuki voidaan myöntää 10 kuukaudelle eli ajalle 1.9. – 30.6.

Esimerkki 2

Lukuvuoden opiskeluaika on 10.9. – 20.6. eli 9 täyttä kuukautta ja 11 kalenteripäivää. Tuki voidaan myöntää 9 kuukaudelle eli joko ajalle 1.9. – 31.5. tai 1.10. – 30.6.

Opinnoissa edistyminen

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää edistyä riittävästi. Kela seuraa opintojen edistymistä samalla tavalla kuin Suomessa suoritettavissa opinnoissa.

Euroopan korkeakouluissa käytetään ECTS-opintopistejärjestelmää. ECTS-opintopisteet vastaavat Suomessa suoritettavien korkeakouluopintojen opintopisteitä. Yhden lukuvuoden opintojen laajuus on 60 ECTS-opintopistettä.

Muissa maissa edellytetään opintosuorituksia ECTS-opintopisteitä vastaava määrä.

Mitä mieltä olet sivusta?