Ulkomailla opiskelevan tulot

Tulorajasi on sama kuin Suomessa opiskelevilla, vaikka kustannuksesi olisivat ulkomailla suuremmat. Sinun tulee itse huolehtia siitä, että vuositulorajasi ei ylity.

Ilmoita saamasi apurahat ja ulkomailta saamasi tulot vuosittain Kelalle. Verovapaita apurahoja ei tarvitse ilmoittaa, jos apuraha on maksettu vuonna 2019 tai sen jälkeen. Sinun ei tarvitse ilmoittaa Suomesta saamiasi veronalaisia tuloja, koska Kela saa niistä tiedot suoraan Verohallinnolta. 

Kela muuntaa ulkomailta saamasi tulot euroiksi. Käytämme muuntokurssina käsittelypäivänä voimassa olevaa Euroopan keskuspankin vahvistamaa valuuttakurssia.