Päätös työterveyshuollon korvauksesta

Kela antaa korvauksen hakijalle kirjallisen päätöksen työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta. Päätökseen voi hakea muutosta siinä olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Jos päätös on virheellinen, Kela oikaisee sen.
  • Jos aikaisemman päätöksen perusteella on maksettu liian vähän korvausta, maksetaan oikaisupäätöksen perusteella lisää.
  • Jos aikaisemman päätöksen perusteella on maksettu liikaa korvausta, Kela on yhteydessä korvauksen saajaan ennen kuin päättää päätöksen oikaisemisesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä.

Kuinka kauan työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely kestää?