Avtal och överlämnande av handlingar till FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avtal om överlämnande av handlingar till FPA

Serviceproducenten och FPA ingår alltid ett skriftligt avtal om överlämnande av handlingar. Först därefter kan handlingarna överföras till FPA:s arkiveringstjänst. Kontrollera vem tjänsten är avsedd för och om din organisation kan använda arkiveringstjänsten.

Meddela uppgifter för avtalet

För avtalet behöver FPA uppgifter om serviceproducenten, den som överlämnar handlingarna och det material som överlämnas.

Fyll i blanketten Bakgrundsuppgifter för avtalet om överföring av material (pdf) och skicka den per e-post till adressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Se anvisningar om hur du skickar skyddad e-post till FPA.

FPA gör upp ett överlåtelseavtal och tar kontakt med serviceproducenten när avtalet är färdigt för underteckning.

Ordna materialet och överlämna det till FPA

Innan materialet överlämnas ska serviceproducenten ordna materialet enligt FPA:s anvisningar. Elektroniskt material ska levereras till FPA på externa lagringsmedier, till exempel USB-minne eller hårddisk. Läs anvisningen Potilas- ja asiakasasiakirjojen valmistelu kuljetusta ja arkistointia varten (pdf, på finska).

När överlåtelseavtalet har undertecknats kontaktar FPA serviceproducenten och kommer överens om hur materialet ska överlämnas.

Materialet kan föras endast till det av FPA:s verksamhetsställen som nämns i avtalet. Läs mer i anvisningen Potilas- ja asiakasasiakirja-aineiston siirtäminen Kelan arkistointipalveluun (pdf, på finska).

Ansvaret för handlingarna överförs på FPA när handlingarna har kvitterats som mottagna hos FPA.

En serviceproducent som upphör med sin verksamhet har möjlighet att lämna in patientuppgifter till Kanta-tjänsternas arkiv för gamla patientuppgifter. Detta förutsätter att uppgifterna kan formas till ett material som uppfyller kraven för lagring. Patientuppgifter kan arkiveras i enlighet med kraven för arkivering av gamla uppgifter.

Läs mer

Arkivering av klient- och patientuppgifter efter att verksamheten upphört (kanta.fi)

Senast ändrad 24.4.2024