Avtal och överlämnande av handlingar till FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avtal och överlämnande av handlingar till FPA

Innan handlingarna kan överföras till FPA:s arkiveringstjänst gör serviceproducenten och FPA alltid upp ett skriftligt avtal om överlåtelsen. Kontrollera vem tjänsten är avsedd för och om din organisation kan använda arkiveringstjänsten.

Meddela uppgifter för avtalet

För avtalet behöver FPA uppgifter om serviceproducenten, den som överlämnar handlingarna och det material som överlämnas.

Fyll i blanketten Bakgrundsuppgifter för avtalet om överföring av material (pdf) och skicka den per e-post till adressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Se anvisningar om hur man skickar skyddad e-post till FPA.

När uppgifterna har skickats gör FPA upp ett överlåtelseavtal och tar kontakt med serviceproducenten när avtalet är färdigt för underteckning.

Ordna och överlämna materialet till FPA

Innan materialet överlämnas ska serviceproducenten ordna materialet enligt FPA:s anvisningar. Läs anvisningarna i Potilas- ja asiakasasiakirjojen valmistelu kuljetusta ja arkistointia varten (pdf, på finska). Elektroniskt material ska levereras till FPA på externa lagringsmedier, till exempel en USB-ansluten minnespinne eller hårddisk.

När överlåtelseavtalet är undertecknat tar FPA kontakt och kommer överens med serviceproducenten om hur materialet ska överlämnas.

Materialet kan föras endast till det av FPA:s verksamhetsställen som nämns i avtalet. Läs mer i Potilas- ja asiakasasiakirja-aineiston siirtäminen Kelan arkistointipalveluun (pdf, på finska).

Ansvaret för handlingarna överförs på FPA när handlingarna har kvitterats som mottagna hos FPA.

Senast ändrad 9.1.2024

Vad tycker du om sidan?