Försäkringsbolag söker sjukvårdsersättning från FPA i form av redovisning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Redovisning

Försäkringsbolag söker ersättning hos FPA i form av redovisning. En och samma redovisning kan innehålla ersättningsansökningar som gäller flera kunder.

Ersättning kan sökas både för kostnader som uppkommit i Finland och för kostnader som uppkommit utomlands, men de här får inte ingå i samma redovisning. Kostnader som uppkommit i Finland och kostnader som uppkommit utomlands måste alltså redovisas separat.

Ersättning söks med följande FPA-blanketter:

Ersättning måste sökas senast inom 6 månader efter att försäkringsbolaget har betalat kostnaderna till kunden.

Försäkringsbolagens egna blanketter

I stället för FPA:s blanketter kan försäkringsbolaget använda också sina egna blanketter för redovisningen.

Då ska alla de uppgifter framgå som finns på FPA:s blanketter. Försäkringsbolaget ska på förhand be FPA godkänna sina redovisnings- och fullmaktsblanketter.

Blanketter som gäller kostnader som uppkommit i Finland ska skickas för godkännande till adressen svkorvaus@kela.fi. Blanketter som gäller kostnader som uppkommit utomlands ska skickas för godkännande till adressen eushoito@kela.fi

Försäkringsbolaget behöver en fullmakt av kunden

Försäkringsbolaget kan söka ersättningar för sjukvårdskostnader endast om kunden har gett en fullmakt för detta.

Som fullmakt för kostnader som uppkommit i Finland duger blanketten Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland, SV 127r (pdf), som kunden fyllt i. För kostnader som uppkommit utomlands behövs en separat, specificerad fullmakt av kunden.

Fullmakten ska vara undertecknad av kunden. Det duger också med underskrift av kundens vårdnadshavare eller intressebevakare.   

Försäkringsbolaget kan med en fullmakt söka ersättning bara för kostnader som uppkommit på samma gång och genom samma skadefall. Kundens fullmakt ska fogas till ansökan varje gång en sådan lämnas in.

Senast ändrad 9.8.2021

Vad tycker du om sidan?