Försäkringsbolag | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag kan ansöka om ersättning hos FPA för sjukvårdskostnader som de har betalat till kunder på basis av frivilliga försäkringar. Ersättning kan sökas hos FPA både för kostnader som uppkommit i Finland och för kostnader som uppkommit utomlands. Försäkringsbolaget behöver en fullmakt av kunden för att kunna ansöka om ersättning.

Kunden ansöker om ersättning för sina sjukvårdskostnader direkt hos försäkringsbolaget, om kundens kostnader har orsakats av

  • en trafikskada
  • ett olycksfall i arbetet
  • en yrkessjukdom.

Om kunden före ersättningen från försäkringsbolaget har fått ersättningar från FPA enligt sjukförsäkringslagen, riktar FPA ett regressyrkande till försäkringsbolaget, dvs. yrkar på att ersättningen ska betalas till FPA.

Aktuellt

Fler nyheter