Finansiering av arbetsmarknadsstödet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kommunerna står för en del av arbetsmarknadsstödet

Kommunerna finansierar en del av det arbetsmarknadsstöd som betalas ut på grund av arbetslöshet. FPA fakturerar kommunerna i efterhand för det arbetsmarknadsstöd som FPA betalat ut.

Kommunens andel av finansieringen av arbetsmarknadsstödet

Ju längre en person varit arbetslös, desto större är den andel av arbetsmarknadsstödet som kommunen betalar. Staten finansierar arbetsmarknadsstödet i sin helhet fram till utgången av den betalningsperiod under vilken arbetsmarknadsstöd har betalats till personen i sammanlagt 300 dagar på grund av arbetslöshet.

Efter detta finansierar staten och stödtagarens hemkommun hälften var av det arbetsmarknadsstöd som betalats ut under arbetslöshetstiden fram till utgången av den betalningsperiod under vilken arbetsmarknadsstöd har betalats till personen i sammanlagt 1 000 dagar. Efter detta stiger hemkommunens finansieringsandel till 70 procent.

Hemkommunen är den kommun som registrerats som personens stadigvarande hemkommun i befolkningsregistret vid den tidpunkt då FPA betalar ut arbetsmarknadsstödet.

FPA fakturerar kommunen endast för arbetsmarknadsstöd som betalts ut för arbetslöshetstid. I den här tiden inräknas alla de dagar för vilka arbetsmarknadsstöd betalats ut på grund av arbetslöshet. Också de dagar för vilka personen fått jämkat arbetsmarknadsstöd räknas med.

Däremot inräknas inte dagar då personen deltagit i sysselsättningsfrämjande service och fått arbetsmarknadsstöd för denna tid. Med sysselsättningsfrämjande service avses service som finansieras av staten enligt 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Beräkningen av dagarna med arbetsmarknadsstöd nollställs och börjar på nytt först när personen har uppfyllt arbetsvillkoret och fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden (inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning).

Fakturering

FPA fakturerar kommunerna i efterhand per kalendermånad. Till exempel skickas fakturan för januari i mitten av februari. Förfallodagen för fakturan är den 28:e varje kalendermånad.

Kommunen får fakturan för arbetsmarknadsstödet som nätfaktura. Om kommunen inte använder nätfakturor skickas fakturan som pappersfaktura.

Bilaga till fakturan i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

Den personförteckning som hör till fakturan för arbetsmarknadsstödet finns i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu). I Kelmu får du ett sammandrag över faktureringsmånaden och specifikationer över utbetalningar, återbetalningar och rättelser av arbetsmarknadsstöd.

Följ anvisningen nedan.

  1. Logga in på Kelmu med Suomi.fi-identifikation. Observera att du behöver Suomi.fi-fullmakten "Granska material om arbetsmarknadsstöd".
  2. Välj Työmarkkinatukilista som användningsändamål (käyttötarkoitus) i Kelmu.
  3. Gå till sidan ”Kelan välittämät ilmoitukset”. Du får bilageförteckningen till fakturan på denna sida.

I förteckningarna anges följande uppgifter:

  • personens namn
  • personbeteckning
  • den tid för vilken kommunen faktureras
  • kommunens betalningsandel.

Framför personens namn finns tecknet * om personen för första gången omfattas av faktureringen. Om personen finns på ifrågavarande kommuns lista för första gången, men tidigare har funnits på någon annan kommuns lista, finns tecknet ** framför namnet.

Rapporter om antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd

I FPA:s statistikdatabas Kelasto kan du söka fram olika rapporter om mottagare av arbetslöshetsförmåner från FPA och om antalet stöddagar på grund av arbetslöshet. Du kan till exempel söka fram en rapport om hur många personer som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet för 300 dagar eller för 1 000 dagar.

Läs mer

Senast ändrad 18.8.2023