Fakturering av barnavårdsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Fakturering av barnavårdsstöd

FPA fakturerar kommunerna för barnavårdsstöd på förhand varje månad. Kommunerna får en faktura omkring den 10 dagen i månaden, och förfallodagen är omkring den 20 dagen samma månad.

Tidtabellen för faktureringen eller förfallodagen kan inte ändras, eftersom den är fastställd i lag. Kommunen kan inte heller betala fakturor på förhand (gäller alla månader).

FPA skickar fakturor till kommunen endast när det finns ett belopp som ska betalas. Fakturor med noll- eller minusbelopp skickas således inte.

Om kommunen ännu inte tar emot e-fakturor för barnavårdsstöd skickas fakturan i pappersform.

Förteckning över mottagare och utbetalda belopp

Kommunen får i början av månaden efter faktureringsmånaden en förteckning från FPA över mottagare och utbetalningar, där stödmottagarna och de utbetalda stödbeloppen specificerats.

Förteckningarna över mottagare och utbetalningar finns i FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu. För att kunna läsa en förteckning behöver man Suomi.fi-fullmakten ”Granska material om barnavårdsstöd”. Kommunen måste först ansöka om fullmaktsrätt och sedan ge fullmakt till de anställda i kommunen som behöver uppgifterna i förteckningen  i sitt arbete.

Läs mer om och logga in i förmånsdatatjänsten Kelmu.

Om en samkommun eller en annan kommun sköter faktureringen av barnavårdsstöd

Om en samkommun eller en annan kommun sköter faktureringen av barnavårdsstödet för kommunens räkning, måste kommunen ge samkommunen eller den kommun som sköter faktureringen rätt att läsa förteckningarna. Det här gör kommunen genom att bevilja en ärendefullmakt. Samkommunen eller den kommun som sköter faktureringen ska ansöka om representantens fullmaktsrätt till sin anställda för det här fullmaktsärendet.

Därefter ger den anställda representationsfullmakt till de personer som sköter faktureringen av barnavårdsstöd så att de kan läsa förteckningarna.

Kontaktinformation

Om du har frågor som gäller

  • fakturering, kontakta FPA på adressen myyntilaskut@kela.fi
  • förteckningen över mottagare och utbetalda belopp eller verkställandet av barnavårdsstödet, kontakta FPA på adressen lastenhoidontuet@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 14.8.2023