Samarbete vid kommunförsöken med sysselsättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Samarbete vid kommunförsöken med sysselsättning

En del arbetslösa arbetssökande deltar i ett kommunförsök med sysselsättning 2021-2024. De kommuner som deltar i kommunförsöket har under försöket hand om den rådgivning och de tjänster som gäller kundernas arbetssökning.

FPA är med i försöket som samarbetspartner, och kartlägger vid behov vilka FPA-förmåner och tjänster kunderna har rätt till. Syftet med samarbetet är att hjälpa kunden att få ett arbete.

Kommunförsöket med sysselsättning omfattar arbetssökande som bor i en kommun som är med i försöket och som

  • får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
  • är under 30 år
  • har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska eller som är medborgare i något annat land än Finland.

Kundens samtycke behövs

För att kundens ärenden ska kunna skötas krävs att kunden har gett sitt samtycke till att myndigheterna får utbyta information. Ett samtycke behövs, eftersom det inte alltid finns en lagstadgad rätt att utbyta uppgifter.

Läs mer om kundens samtycke till utbyte av information.

Läs mer

Senast ändrad 28.8.2023

Vad tycker du om sidan?