Respons om läkemedelsordinationer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Respons om läkemedelsordinationer

FPA ger varje år läkare och tandläkare respons om läkemedelsordinationer. Syftet med responsen är att främja rationell läkemedelsbehandling. Läs mer om rationell läkemedelsbehandling (fimea.fi).

Responsen om läkemedelsordinationer består av tre delhelheter

Responsen om läkemedelsordinationer består av följande tre delhelheter:

  • riktad respons i brevform om läkemedelsordinationer, som tar upp varierande aktuella frågor.
  • statistikdatabasen Kelastos offentliga rapporter som innehåller genomsnittliga uppgifter om läkemedelsordinationer.
  • en e-tjänst där läkaren kan granska uppgifter om sina egna läkemedelsordinationer.

Riktad respons om läkemedelsordinationer

Riktad respons i brevform om läkemedelsordinationer skickas endast till en del av läkarna. Urvalet av dem som får respons baserar sig på läkemedel som expedierats med ersättning på apotek under det föregående året. Responsen skickas ut årligen på våren.

Temat för responsen om läkemedelsordinationer 2023 är biosimilarer

Temat för den riktade responsen om läkemedelsordinationer 2023 är biosimilarer. Syftet med responsen är att uppmuntra läkare att vara uppmärksamma på priserna för biologiska läkemedel och att förskriva det billigaste preparatet.

Läs meddelandet och artikeln i Läkartidningen:

Bestämmelsen om skyldigheten för läkare att förskriva det billigaste läkemedelspreparatet av sinsemellan jämförbara och alternativa biologiska läkemedel och biosimilarer som saluförs har flyttats från social- och hälsovårdsministeriets förordning till lag 1.1.2023. Läs mer om förskrivningen av biologiska läkemedel och biosimilarer.

Statistikdatabasen Kelastos offentliga rapporter

Följande Kelasto-rapporter innehåller genomsnittliga uppgifter om läkemedelsordinationer:

Rapporterna är fritt tillgängliga för alla.

Uppgifter om egna läkemedelsordinationer

FPA förnyar sin e-tjänst, där läkare kan granska läkemedel som de ordinerat. Den förnyade tjänsten öppnas hösten 2023.

Läs mer

Senast ändrad 23.10.2023

Vad tycker du om sidan?