Avtal mellan apotekaren och FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avtal mellan apotekaren och FPA

En apotekare som fått apotekstillstånd kan ansluta sig till det direktersättningsavtal som apoteken ingått med FPA. På extranätet för apotek hittar du bland annat det avtal om direktersättningsförfarande som undertecknats av FPA och avtalsparterna. På sidorna hittar du också en förbindelse med vilken du kan ansluta dig till direktersättningsförfarandet samt en blankett för anmälan om förändringar.

Extranätet för apotek

Logga in

Anslutning till direktersättningsförfarandet

När du ansluter dig till direktersättningsförfarandet första gången avger du personligen en skriftlig förbindelse till FPA. Med förbindelsen ansluter du dig till

 • avtalet om direktersättning
 • avtalet om e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter
 • avtalet om förmedling av uppgifter om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd
 • avtalet om förmedling av uppgifter i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Gör så här

Gör följande innan du tar över apoteket:

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Anslut dig som kund till FPA:s Kanta-tjänster. Läs anvisningar på sidan Förändringssituationer på apotek (kanta.fi).
 3. Anslut dig till direktersättningsförfarandet mellan FPA och apoteken.
  • Begär koder för extranätet på adressen apteekkisopimukset@kela.fi. Ange som rubrik för meddelandet Extranätkoder: Apotekets namn, FPA-nummer.
  • Logga in på extranätet för apotek och fyll i förbindelseblanketten.
  • Spara den ifyllda blanketten på din dator eller mobila enhet.
  • Skicka den ifyllda blanketten som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen apteekkisopimukset@kela.fi. Ange som rubrik för meddelandet Förbindelse: Apotekets namn, FPA-nummer. FPA förespråkar användning av skyddad e-post.
  • Vi skickar en begäran om underskrift till din e-post, varefter du kan underteckna förbindelsen i vår signeringstjänst. Se närmare anvisningar om hur man använder signeringstjänsten.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa telefonservicen för apotek. Samtidigt kan du också begära koder för extranätet.

Gör följande innan du tar över ett apotek:

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Din tidigare förbindelse till Recepttjänsten gäller, så du behöver inte göra någon anmälan till Kanta-tjänsterna.  
 3. Meddela FPA om byte av apotek senast 3 veckor före dagen för övertagandet.
  • Logga in på extranätet för apotek och fyll i blanketten för anmälan om förändringar.
  • Spara den ifyllda blanketten på din dator eller mobila enhet.
  • Skicka den ifyllda blanketten som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen apteekkisopimukset@kela.fi. Ange som rubrik för meddelandet Ändringsanmälan: Apotekets namn, FPA-nummer. FPA förespråkar användning av skyddad e-post.
  • Vi skickar en begäran om underskrift till din e-post, varefter du kan underteckna anmälan om förändringar i vår signeringstjänst. Se närmare anvisningar om hur man använder signeringstjänsten.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa telefonservicen för apotek. Vid behov kan du också begära koder för extranätet.

Gör följande innan du öppnar ett nytt apotek:

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Anslut dig som kund till FPA:s Kanta-tjänster. Se anvisningar på sidan Förändringssituationer på apotek (kanta.fi).
 3. Begär så kallade FPA-nummer för apoteket. Det ena numret identifierar apoteket. Det andra numret identifierar den FPA-byrå som handlägger apotekets redovisningar.
  • Det är bara apotekaren som kan begära numren. Begäran kan skickas per e-post till adressen laakekorvaus@kela.fi.
  • Du får du anvisningar av apotekssystemleverantören om hur FPA-numren ska läggas till i apotekssystemet.
 4. Om du inte tidigare har haft ett apotek ska du ansluta dig till direktersättningsförfarandet mellan FPA och apoteken senast 3 veckor före dagen för övertagandet av apoteket.
  • Begär koder för extranätet på adressen apteekkisopimukset@kela.fi. Ange som rubrik för meddelandet Extranätkoder: Apotekets namn, FPA-nummer.
  • Logga in på extranätet för apotek och fyll i förbindelseblanketten.
  • Spara den ifyllda förbindelseblanketten på din dator eller mobila enhet.
  • Skicka den ifyllda blanketten som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen apteekkisopimukset@kela.fi. Ange som rubrik för meddelandet Förbindelse: Apotekets namn, FPA-nummer. FPA förespråkar användning av skyddad e-post.
  • Vi skickar en begäran om underskrift till din e-post, varefter du kan underteckna förbindelsen i vår signeringstjänst. Se närmare anvisningar om hur man använder signeringstjänsten.
 5. Om du har haft ett apotek tidigare ska du meddela FPA att du öppnar ett nytt apotek senast 3 veckor före dagen för övertagandet av apoteket.
  • Logga in på extranätet för apotek och fyll i blanketten för anmälan om förändringar.
  • Spara den ifyllda blanketten på din dator eller mobila enhet.
  • Skicka den ifyllda blanketten som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen apteekkisopimukset@kela.fi. Ange som rubrik för meddelandet Ändringsanmälan: Apotekets namn, FPA-nummer. FPA förespråkar användning av skyddad e-post.
  • Vi skickar en begäran om underskrift till din e-post, varefter du kan underteckna anmälan om förändringar i vår signeringstjänst. Se närmare anvisningar om hur man använder signeringstjänsten.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa telefonservicen för apotek. Samtidigt kan du också begära koder för extranätet.