Avtal mellan apotekaren och FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avtal mellan apotekaren och FPA

En apotekare som fått apotekstillstånd kan ansluta sig till det direktersättningsavtal som apoteken ingått med FPA.

Extranätet för apotek

På extranätet för apotek kan du bland annat se det avtal om direktersättningsförfarande som undertecknats av FPA och avtalsparterna. På extranätet får du också de bilagor du behöver för att kunna ansluta dig till avtalet.

Logga in

Anslutning till direktersättningsförfarandet

När du ansluter dig till direktersättningsförfarandet första gången avger du personligen en skriftlig förbindelse till FPA. Med förbindelsen ansluter du dig till

 • avtalet om direktersättning
 • avtalet om e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter
 • avtalet om förmedling av uppgifter om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd
 • avtalet om förmedling av uppgifter i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Gör så här

Nedan följer anvisningar om hur man ansluter sig till direktersättningsförfarandet.

Gör följande innan du tar över apoteket.

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Anslut dig som kund till FPA:s Kanta-tjänster. Se anvisningar på sidan Förändringssituationer på apotek (kanta.fi).
 3. Anslut dig till direktersättningsförfarandet genom att skicka en undertecknad förbindelse om anslutning till direktersättningsförfarandet (2 st.) till det FPA-försäkringsdistrikt som sköter apotekets redovisningar.
  • Ditt apotek omfattas av något av FPA:s fem försäkringsdistrikt beroende på i vilken kommun apoteket finns. Skicka förbindelsen till försäkringsdistriktets gatuadress. Det är viktigt att du skickar förbindelsen till rätt försäkringsdistrikts gatuadress så att avtalet med FPA är i kraft när du tar över apoteket!
   • Om du inte vet till vilket försäkringsdistrikt kommunen hör, kan du kontrollera saken på sidan Försäkringsdistrikt. Använd inte de postboxadresser som anges på sidan (adresser som börjar med PB 10) för att skicka förbindelsen, utan skicka den alltid till den gatuadress som anges bakom länken ovan.
  • Du kan skriva ut förbindelsen om anslutning till direktersättningsförfarandet på extranätet för apotek. Logga in på extranätet för apotek.
  • Förbindelserna undertecknas på FPA. Det andra exemplaret skickas tillbaka till dig.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa försäkringsdistriktet. Se telefonnumren för FPA:s försäkringsdistrikt. Hos försäkringsdistriktet får du också inloggningskoder för extranätet.

Gör följande innan du tar över ett apotek.

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Din tidigare förbindelse till Recepttjänsten gäller, så du behöver inte göra någon anmälan till Kanta-tjänsterna.  
 3. Meddela byte av apotek på blanketten för meddelande av förändringar. Skicka en undertecknad blankett till det FPA-försäkringsdistrikt som handlägger redovisningar för ditt nya apotek.
  • Ditt apotek omfattas av något av FPA:s fem försäkringsdistrikt beroende på i vilken kommun apoteket finns. Skicka förbindelsen till försäkringsdistriktets gatuadress. Det är viktigt att du skickar förbindelsen till försäkringsdistriktets gatuadress!
   • Om du inte vet till vilket försäkringsdistrikt kommunen hör, kan du kontrollera saken på sidan Försäkringsdistrikt. Använd inte de postboxadresser som anges på sidan (adresser som börjar med PB 10), utan skicka alltid förbindelsen till den gatuadress som anges bakom länken ovan.
  • Meddelandet om förändringar ska lämnas in senast 3 veckor före dagen för övertagandet.
  • Du kan skriva ut blanketten för meddelande av förändringar på extranätet för apotek. Blanketten är bilaga 5 till avtalet om direktersättning. Logga in på extranätet för apotek.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa försäkringsdistriktet. Se telefonnumren för FPA:s försäkringsdistrikt. Hos försäkringsdistriktet får du också inloggningskoder för extranätet.

Gör följande innan du öppnar ett nytt apotek.

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Anslut dig som kund till FPA:s Kanta-tjänster. Se anvisningar på sidan Förändringssituationer på apotek (kanta.fi).
 3. Begär så kallade FPA-nummer för apoteket. Det ena numret identifierar apoteket. Det andra numret identifierar den FPA-byrå som handlägger apotekets redovisningar.
  • Det är apotekaren som kan begära numren. Numren fås per e-post på adressen laakekorvaus@kela.fi.
  • Apotekssystemleverantören informerar om hur man lägger till numren i apotekssystemet.
 4. Om du inte har haft ett apotek tidigare ska du ansluta dig till direktersättningsförfarandet
  • Skicka en undertecknad förbindelse om anslutning till direktersättningsförfarandet (2 st.) till det FPA-försäkringsdistrikt som sköter apotekets redovisningar.
  • Förbindelsen ska lämnas in senast 3 veckor innan det nya apoteket öppnas.
  • Ditt apotek omfattas av något av FPA:s fem försäkringsdistrikt beroende på i vilken kommun apoteket finns. Skicka förbindelsen till försäkringsdistriktets gatuadress. Det är viktigt att du skickar förbindelsen till försäkringsdistriktets gatuadress!
   • Om du inte vet till vilket försäkringsdistrikt kommunen hör, kan du kontrollera saken på sidan Försäkringsdistrikt. Använd inte de postboxadresser som anges på sidan (adresser som börjar med PB 10) för att skicka förbindelsen, utan skicka den alltid till den gatuadress som anges bakom länken ovan.
  • Du kan skriva ut förbindelsen om anslutning till direktersättningsförfarandet på extranätet för apotek. Logga in på extranätet för apotek.
  • Förbindelserna undertecknas på FPA. Det andra exemplaret skickas tillbaka till dig.
 5. Om du har haft ett apotek tidigare ska du skicka en undertecknad blankett för meddelande av förändringar till det FPA-försäkringsdistrikt som handlägger redovisningar för ditt nya apotek.
  • Ditt apotek omfattas av något av FPA:s fem försäkringsdistrikt beroende på i vilken kommun apoteket finns. Skicka förbindelsen till försäkringsdistriktets gatuadress. Det är viktigt att du skickar förbindelsen till försäkringsdistriktets gatuadress!
   • Om du inte vet till vilket försäkringsdistrikt kommunen hör, kan du kontrollera saken på sidan Försäkringsdistrikt. Använd inte de postboxadresser som anges på sidan (adresser som börjar med PB 10), utan skicka alltid förbindelsen till den gatuadress som anges bakom länken ovan.
  • Meddelandet av förändringar ska lämnas in senast 3 veckor innan apoteket övergår till ditt ansvar.  
  • Du kan skriva ut blanketten för meddelande av förändringar på extranätet för apotek. Blanketten är bilaga 5 till avtalet om direktersättningsförfarande. Logga in på extranätet för apotek.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa försäkringsdistriktet. Se telefonnumren för FPA:s försäkringsdistrikt. Hos försäkringsdistriktet får du också inloggningskoder för extranätet.

Gatuadresser för försäkringsdistrikten

Skicka undertecknade förbindelser och blanketter för meddelande av förändringar till det FPA-försäkringsdistrikt som handlägger redovisningar för ditt apotek. Kontrollera till vilket försäkringsdistrikt den kommun hör där apoteket finns.

Lämna in redovisningarna till gatuadresserna nedan.

Södra försäkringsdistriktet:

Kela, Keravan palvelupiste
Lääkeryhmä
Kauppakaari 8
04200 KERAVA

Östra försäkringsdistriktet:

Kela, Kuopion palvelupiste              
Lääkeryhmä
Suokatu 40
70110 KUOPIO

Mellersta försäkringsdistriktet:

Kela, Tampereen toimisto
Aleksis Kiven katu 18
33210 TAMPERE

Västra försäkringsdistriktet och Åland:

Kela, Turun toimitila
Lääkeryhmä
Untamonkatu 1
20520 TURKU

Norra försäkringsdistriktet:

Kela, Oulun palvelupiste
Lääkeryhmä
Sepänkatu 18
90100 OULU

Vad tycker du om sidan?