Anvisningar för apotek | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för apotek

I anvisningarna redogörs för villkoren för när apoteken kan bevilja kunden direktersättning. Apoteket måste beakta bland annat huruvida kunden har rätt till direktersättning, uppgifterna på receptet, läkemedelspreparatets ersättningsstatus, utbytbarhet och pris samt rätt dosering, läkemedelsmängd och expeditionsintervall.

SF-anvisningarna för apotek finns också som pdf.

Följande anvisningar finns enbart som pdf:

Vad tycker du om sidan?