Anvisningar för apotek | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för apotek

I anvisningarna redogörs för villkoren för när apoteken kan bevilja kunden direktersättning. Apoteket måste beakta bland annat huruvida kunden har rätt till direktersättning, uppgifterna på receptet, läkemedelspreparatets ersättningsstatus, utbytbarhet och pris samt rätt dosering, läkemedelsmängd och expeditionsintervall.

SF-anvisningarna för apotek finns också som pdf.

Följande anvisningar finns enbart som pdf:

Inspelning från webbseminarium: Läkemedelsutbyte av biologiska läkemedel

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ordnade 6.2.2024 ett webbseminarium för apotekens farmaceutiska personal. Webbseminariet behandlade ur ett praktiskt perspektiv läkemedelsutbytet av biologiska läkemedel som möjliggörs av den lagändring som trädde i kraft i början av 2024.

Överprovisor Jaana Harsia-Alatalo från FPA berättade om läkemedelsutbyte av biologiska läkemedel och läkemedelsersättningar i webbinarium.

Se material och inspelning från webbseminariet.