Rådgivning för samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rådgivning för samarbetspartner

FPA:s sakkunniga ger partnerna råd per telefon och i chatten.

Servicenummer

Myndighetslinjen betjänar måndag–fredag kl. 9–15 på numret 020 692 239020 692 239.

På myndighetslinjen kan du ställa frågor om grunderna för olika förmåner, ansökningsförfarandet, i vilket skede handläggningen av ett ärende är samt om beloppet och utbetalningen av en förmån.

Du får förmånsspecifik information genom att ringa myndighetslinjen och trycka

 • 1 om ditt ärende gäller förmåner vid sjukdom, rehabilitering, pension, eller handikapp
 • 2 om ditt ärende gäller familjeförmåner, utkomststöd, arbetslöshets- eller studieförmåner, stöd för värnpliktiga eller allmänt bostadsbidrag

Om du vill ha uppgifter om en enskild kund, kontrollera uppgifterna om dina rättigheter

Om du är en serviceproducent inom rehabiliteringen, kontrollera kontaktinformationen på följande sidor:

Servicenummer för apoteken måndag–fredag kl. 9‒16

Apoteken kan ringa det egna områdets servicenummer t.ex. i ärenden som gäller direktersättning.

Vi betjänar i frågor som gäller flyttning till och från Finland, internationella pensionsärenden eller andra internationella situationer mån–fre kl. 10–15 på numret 020 634 0300020 634 0300.

FPA:s sakkunnigläkare svarar på läkarnas frågor måndag–fredag kl. 12–15 på numret 020 371 015020 371 015. Läkarlinjen är stängd på skärtorsdag 28.3.2024.

På läkarlinjen ges allmän rådgivning t.ex. om

 • förmåner som betalas på grund av sjukdom
 • krävande medicinsk rehabilitering
 • ersättning för läkemedel
 • hur man ska skriva läkarutlåtanden.

På läkarlinjen kan man inte få personliga uppgifter om en kund eller kontrollera till exempel hur handläggningen av en ansökan framskrider. Om du behöver uppgifter om en enskild kund, ska du ringa myndighetslinjen.

På läkarlinjen besvaras inte heller frågor som gäller ersättningar för företagshälsovård. Se kontaktinformationen för företagshälsovården på sidorna för arbetsgivare.

Du får rådgivning i indrivningsärenden måndag–fredag kl. 10–15 på numret 020 634 4942020 634 4942.

Du kan be om råd eller skicka bilagor till indrivningscentret via skyddad e-post.

Förfrågningar från den offentliga hälso- och sjukvården måndag–fredag kl. 9–15

Förfrågningar från den offentliga hälso- och sjukvården besvaras på numret 020 635 1808020 635 1808. Förfrågningarna kan gälla

 • statliga ersättningar
 • rätten till vård
 • processen för förhandstillstånd för planerad vård
 • ambulansflyg vid transport av patienter mellan sjukhus i de nordiska länderna
 • fakturering av sjukvårdskostnader mellan länder.

Servicenummer som betjänar socialväsendet och serviceproducenter i ärenden som gäller utkomststöd måndag–fredag kl. 9–12. I brådskande fall betjänar servicenumret kl. 9–16.

Samtalet börjar med ett inspelat meddelande. Om ditt ärende är brådskande, välj 2 på knappsatsen.

Chatt för samarbetspartner

Chatten är öppen måndag–fredag kl. 9–15.

I chatten ges rådgivning till myndigheter och serviceproducenter på ett allmänt plan. Frågor som gäller enskilda kunder besvaras inte där. Skriv inte in kundens personuppgifter i chatten.

Föreläsningar och utbildningar på begäran

Samarbetspartner kan be att FPA ordnar föreläsningar eller utbildningar om förmåner och tjänster. Ange följande uppgifter så noggrant som möjligt i din begäran:

 • Var och när ska föreläsningen eller utbildningen ordnas? 
 • Ska föreläsningen eller utbildningen ordnas på distans eller på plats?
 • Beskriv lokalen, vilken teknik finns att tillgå?
 • Vilken är föreläsningens eller utbildningens målgrupp och hur många deltagare förväntas?
 • Hur är det tänkt att föreläsningen eller utbildningen ska marknadsföras?
 • Vilket behov vill man svara mot med föreläsningen eller utbildningen?

Skicka begäran om föreläsning eller utbildning till FPA på adressen esittelypyynnot@kela.fi. Vi svarar på e-postmeddelandena inom 1–2 veckor.

Aktuellt 

Ändringar i förmånerna 1.4.2024

Nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och FPA:s arbetslöshetsunderstöd börjar gälla från och med början av april. Även utkomststödet ändras.

Läs mer


Senast ändrad 25.6.2024