Studielinjetjänsten för läroanstalter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Studielinjetjänsten för läroanstalter

Studielinjetjänsten för läroanstalter

Lämna uppgifter om utbildningar i studielinjetjänsten för läroanstalter.

Logga in i tjänsten

Läroanstalter på andra stadiet och Polisyrkeshögskolan ska lämna uppgifter om studielinjer till FPA i studielinjetjänsten för läroanstalter. Lägg märke till att av läroanstalterna på andra stadiet behöver gymnasierna inte lämna uppgifter om studielinjer till FPA.

Så här loggar du in i tjänsten och ansöker om att bli användare

Logga in i studielinjetjänsten för läroanstalter med användarnamn och lösenord. Om läroanstalten ännu inte har något användarnamn och lösenord ska du ansöka om att bli användare.

Gör ansökan i e-tjänsten genom att först klicka på ”Logga in i tjänsten” och efter det ”Ansök om användarbehörighet”.

Kontaktinformation

Frågor om studielinjer och om innehållet i e-tjänsten: opas@kela.fi.

Frågor som gäller tekniska problem i e-tjänsten: helpdesk@koivuniemi.fi, tfn 09 888 2820.

Senast ändrad 24.1.2023